13 sep 2023 12:00 -- 16:30
 

Vi tar fram ny kunskap samtidigt som vi ger vård

Seminarium

Ett internt seminarium för kliniskt verksamma med presentationer av och med verksamheter som idag arbetar med precisionsmedicinska arbetssätt.

Seminariet kommer handla om hur man arbetar med precisionsmedicin med fokus på diagnostik, att arbeta gränsöverskridande och röra sig i gränslandet mellan forskning och vård, men även hur Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) stöttar verksamheter att introducera precisionsmedicin.


Plats


Sune Bergströms Aula, J3:07, Solna
Livestreamas till: Hörsal C1:87 i Huddinge


För medarbetare vid andra sjukhus än Karolinska kan länk skickas efter föranmälan till pmck.karolinska@regionstockholm.se

Kontaktperson: Annika Östman

Uppdaterad: