09 mar 2023 11:30 -- 13:00
 

GMS Panelsamtal: Hur skapar vi nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård?

Seminarium

Genomic Medicine Sweden (GMS), Biobank Sverige och Forska!Sverige bjuder in till ett panelsamtal mellan politiker och företrädare för sjukvård, forskning, patienter och industri för att diskutera behovet av nationell infrastruktur för precisionsmedicin och långsiktiga lösningar för vård och forskning i Sverige.

Frågor som kommer att diskuteras är: 
Hur samordnar vi de infrastrukturer som redan finns och får mesta möjliga utväxling för gemensamma frågeställningar?
Hur får vi till en långsiktig och stabil finansiering för nationella infrastrukturer i vården?
Hur hittar vi en gemensam hållbar organisationsform med alla intressenter?


Medverkande: 
- Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister
- Jenni Nordborg, chef för internationella relationer, Lif 
- Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland
- Eva Tiensuu Jansson, professor och ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci, Uppsala universitet 
- Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer 

I panelen: 
- Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister
- Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm
- Erik Renström, rektor Lunds universitet
- Jenni Nordborg, chef för internationella relationer, Lif
- Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer
- Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, Uppsala


Lokal: Eva och Georg Klein-salen, Biomedicum, Karolinska Institutet, adress Solnavägen 9, alternativt Zoom


Mer information och anmälan

Kontaktperson: Genomic Medicine Sweden

Uppdaterad: