08 nov 2022 09:10 -- 09:40
 

Vem vill jobba med precisionsmedicin

Webbinarium

Folkhälsodalen: Införandet av precisionsmedicin i svensk rutinsjukvård kräver helt nya kompetenser. Kompetens för att bedriva kliniska studier inom precisionsmedicin liksom användningen och insamlandet av patientdata kräver specialistkunskaper som dagens sjukhus har stor brist på. Hur löser vi behovet av kompetens inom precisionsmedicin i vården?

Anmälan och hela programmet för Folkhälsodagen 9 november


När avancerad diagnostik och behandling ska användas behövs också personal som kan hantera nya verktyg och möjligheter.  Vilka nya idéer finns för att locka människor att arbeta med individanpassad diagnostik, beslutsstöd och behandling? Vilka utbildningar behövs? Kan man lära av andra branscher?


Medverkande:
Daniel Ågren, ansvarig för precisionsmedicin på Roche
Désirée Pethrus (KD) vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm
Mia Johansson Soller, docent och överläkare vid Klinisk genetik på Karolinska Universitetssjukhuset
Patrik Rossi, chef för Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset


Samtalsledare: Göran Hägglund
Arrangör: Roche


 

Kontaktperson: Karolina Schubert

Uppdaterad: