27 nov 2022 09:00 -- 12:30
 

Life Science 2.0 – Safeguarding life!

Konferens

Konferensen är en uppföljning av Stockholm Life Science Conference 2021 och anordnas som tidigare av Karolinska Institutet i samarbete med regionala aktörer.

Kontaktperson: Cecilia Leideman Bäck

Uppdaterad: