04 okt 2022 10:00 -- 10:50
 

Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata

Webbinarium

Nya teknologier och digitalisering revolutionerar diagnostik, behandling och prevention, inte minst tack vare nya möjligheter att få tillgång till och använda data för att bygga kunskap om individuella förutsättningar.  Vad är möjligt att göra med data idag, och vad krävs för att dra nytta av data på ett ännu bättre sätt?  

Tillsammans med regioner, kommuner och andra aktörer vill Vinnova driva utvecklingen mot ett effektivt och säkert flöde av hälsodata. Här behövs gränsöverskridande samarbete och innovation i bred bemärkelse så att fler kan leva ett liv i hälsa.


På det här seminariet får du ta del av erfarenheter och lärdomar från pågående projekt som Vinnova stödjer. Du får även höra mer om Vinnovas planer och hur du kan engagera dig. 


Ingen anmälan behövs. Här finns information och länk till Microsoft Teams. 


Program/medverkande  • Distansmonitorering av reumatoid artrit – att dela data från patient till vårdgivare inom reumatologi. Sara Bucher, sektionschef och reumatolog i Region Örebro Län.

  • Kan vi överbrygga organisationsgränser mellan hälso- och sjukvård, socialvård, patient och anhörigvårdare? 
    Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik, KTH.

  • Använda data för att bidra till innovationer inom diabetes. Per Englund, Region Stockholm.

Kontaktperson: Anna Löfgren Wilteus

Uppdaterad: