04 okt 2022 09:00 -- 16:00
 

Dagens Medicin: Cancerdagen

Konferens

Cancerdagen diskuterar de utmaningar och prioriteringar som den svenska cancervården står inför och lyfter samtidigt de fantastiska möjligheter som erbjuds i spåren av de framsteg forskningen gör. Framsteg som ger säkrare diagnostik, effektivare behandlingar och därmed färre vårdskador och ökad överlevnad.

Vad krävs för att implementeringen av precisionsmedicin ska nå ut bredare?


Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm


Ur programmet (uppdateras löpande):


Precisionsmedicin


Hur får vi till en fungerande struktur och samverkan kring kliniska studier?
Stora förhoppningar sätts till framstegen inom precisionsmedicin. Utvecklingen närmar sig skräddarsydda behandlingar baserade på patientens unika genetiska profil och specifika biomarkörer. För att omsätta forskningsframsteg till klinisk vardag krävs ökade möjligheter till kliniska studier och uppföljning av resultaten. Vilka hinder behöver överbryggas för att detta ska ske? Vilken struktur och samverkan får implementeringen av precisionsmedicin att nå ut bredare?


Medverkande:
Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och föreståndare för Genomic Medicine Sweden, GMS
M.fl.Genetikens plats i cancervården – vad kan vi göra och vad ska vi göra?


Ny kunskap tillkommer löpande som ökar relevansen för genanalys. För cancerpatienten är oddsen höga då analysen kan påverka både behandlingsval och utfall. Vad krävs för att alla patienter ska kunna erbjudas bred gensekvensering, oavsett vem patienten är och var hen bor?


Medverkande:
Johan Hartman, professor i patologi, Karolinska Institutet, patolog vid Karolinska Universitetssjukhuset
Svetlana Bajalica Lagercrantz, studierektor Karolinska Institutet
Theodoros Foukakis, professor, överläkare, docent, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset


Mer information och anmälan

Kontaktperson: Pernilla Åbrink

Uppdaterad: