31 maj 2022 12:00 -- 13:00
 

Så gör vi verkstad av precisionsmedicin i Region Skåne

Webbinarium

Precisionsmedicin innebär avancerad diagnostik och beslutsstöd, individanpassad behandling samt regelbunden uppföljning. Allt för att säkerställa att rätt patient får rätt behandling vid rätt tidpunkt. Nationellt finns stora ambitioner att detta ska ske över hela landet - men hur långt har Region Skåne kommit? Välkommen till ett seminarium om precisionsmedicin arrangerat av Bayer, Roche och Medicon Village!

Under seminariet benar vi ut vad som behöver hända för att precisionsmedicin ska komma alla Skånes patienter till del.  • Vad behöver en strategisk plan om precisionsmedicin som är under framtagande att innehålla?

  • Vad krävs för att alla patienter ska få tillgång till genomisk testning för sin cancer?

  • Hur hanterar man behovet av kompetensutveckling hos personal inom detta område?

  • Parallellt byggs samverkansprojektet Genomic Medicine Sweden, vilka ambitioner finns till synergier mellan de nationella och de lokala satsningarna?

  • Vilka politiska beslut behövs för att ta implementeringen vidare?


Mer info och anmälan

Kontaktperson: Mediaconvillage

Uppdaterad: