07 jun 2022 08:30 -- 10:00
 

Framtidens hälsa: Artificiell intelligens i svensk hälso- och sjukvård

Seminarium

Hur kan artificiell intelligens (AI) avlasta och förbättra vården? Vilken AI-teknik används redan idag? När kommer vi se implementering i större skala och vilka utmaningar behöver lösas på vägen? Vad det innebär detta för vårdpersonal, patienter och företag som utvecklar lösningar för vården? Stockholm Science City bjuder till panelsamtal med frukost.

Ett panelsamtal med olika perspektiv på frågor om AI i hälso- och sjukvården. Det har under flera år talats om potentialen för AI. Här får du veta mer om status för användning och utvärdering idag, både inom primärvården och på sjukhus. Självklart har du möjlighet att ställa frågor till panelen. 


Tid: 8 juni 8.30 - 10.00


Plats: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166


Anmälan senast 1 juni


Mer information och anmälan

Kontaktperson: Andreas Namslauer

Uppdaterad: