01 maj 2022 16:00 -- 16:45
 

GMS webbinarium: Möjligheter och begränsningar att dela genomiska data och hälsodata för vård av andra

Webbinarium

Möjligheten att dela genetiska data och annan patientrelaterad data mellan sjukvårdsregionerna och andra vårdgivare är avgörande för att precisionsmedicin ska nå sin fulla potential och bidra till en jämlik vård för patienter i hela landet. En ny rapport från GMS visar att det idag saknas rättsliga möjligheter för både sjukvårdshuvudmän och privata vårdgivare att söka efter och få ta del av personuppgifter hos varandra för att använda i vård av andra patienter.

Program


Slutsatser från rapporten Möjligheter och begränsningar för vidareanvändning av genomiska data mellan
vårdgivare för vård och behandling
Manólis Nymark, jurist med särskilt fokus på hälso- och sjukvårdsfrågorFrågestund och samtal


Manólis Nymark, jurist med särskilt fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor
Anna Sandström, AstraZeneca, sammankallande Arbetsgruppen Hälsodata
Mats Ulfendahl, FoU-direktör Region Östergötland, talesperson Arbetsgruppen Hälsodata


Summering och nästa steg


Lars Palmqvist, co-chair för GMS legala grupp


Programmet och panelsamtalet modereras av Clara Hellner, Forsknings- och innovationsdirektör Region
Stockholm


Mer information och anmälan på gms.se

Kontaktperson: Mikaela Friedman

Uppdaterad: