19 maj 2022 12:00 -- 12:45
 

GMS Lunchseminarium: Information för precision i vården – att förädla data till nytta

Webbinarium

Vill du lära dig mer om precisionsmedicin? Och vad den nya teknikutvecklingen innebär för bättre diagnostik och nya behandlingar inom cancer, sällsynta diagnoser, komplexa sjukdomar och infektionssjukdomar?

Markus Lingman, Överläkare och strateg i sjukhusledningen, Region Halland, Adj professor Högskolan i Halmstad, Forskare vid Sahlgrenska akademin och Årets AI-svensk 2020.


Juryns motivering: Markus Lingman visar vägen för ökad användning av AI som skapar värde på riktigt! Med sitt mod, förtroendeingivande ledarskap och engagemang har han starkt bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Markus besitter en unik förmåga till att göra det komplexa förståeligt och har konkret gjort tekniken tillgänglig och användbar. Han har tillgängliggjort kunskap om användning av AI teknik som kan skalas upp och komma till nytta för fler. Markus framgångsrika arbete har potential att rita om hur vård praktiseras och genomförs såväl i Sverige som globalt. Med fokus på den enskilde har han förenat vårdens behov med teknikens möjligheter. Han har i sitt arbete med informationsdriven vård i region Halland visat hur förmågan till samverkan är nyckeln till ett väl fungerande AI ekosystem för att åstadkomma samhälls- och individnytta.


Markus Lingman är helt enkelt en sann förebild och en föregångare som många kan inspireras och lära av.”


Markus Lingman är också författare till "En handbok av informationsdriven vård"


Anmälan

Kontaktperson: Mikaela Friedman

Uppdaterad: