17 feb 2022 12:00 -- 12:45
 

Storskalig genanalys av barncancer - ett svenskt pionjärprojekt

Webbinarium

Vill du lära dig mer om precisionsmedicin? Och vad den nya teknikutvecklingen innebär för bättre diagnostik och nya behandlingar inom till exempel cancer och sällsynta diagnoser? David Gisselsson Nord, professor i molekylär patologi och överläkare i patologi vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus

Under våren 2022 anordnar Genomic Medicine Sweden (GMS) en seminarieserie om
precisionsmedicin och dess implementering i sjukvården. Är du läkare eller arbetar inom annat yrke i sjukvården och intresserad av att lära dig mer om genomik och precisionsmedicin och dess betydelse framöver i kliniken?


Anmälan: Evenemang Genomic Medicine Sweden

Kontaktperson: Mikaela Friedman

Uppdaterad: