16 feb 2022 12:00 -- 13:00
  Webbinarium

Så gör vi verkstad av precisionsmedicin i Region Stockholm

Seminarium

Ett Precisionsmedicinskt centrum har nyligen etablerats vid Karolinska Universitetssjukhuset (PMCK). Uppdraget är att skapa förutsättningar för att ta precisionsmedicinen hela vägen in i hälso- och sjukvårdens vardag. Genom att hitta organisatoriska lösningar för integration av diagnostik, behandling och forskning kan precisionsmedicin förflyttas närmare vården och därmed närmare patienten.

Under seminariet benar vi ut hur långt man kommit med etableringen av PMCK. Vilken skillnad gör centret för patienterna? Vad krävs för att alla patienter ska få avancerad genomik-baserad diagnostik för sin cancer?


Plats: Digitalt men vi hoppas även kunna ta emot ett begränsat antal deltagare på plats i den stora salen i Biomedicum.


Deltagare:


Anna Martling, professor och ordförande i Task force precisionsmedicin Karolinska 
Angelica Frithiof, ordförande i strategiska patient- och närståenderådet, Karolinska 
Tobias Nässén, regionråd (M), region Stockholm 
Richard Rosenquist Brandell, ordförande i ledningsgruppen för Genomic Medicine Sweden 
Valtteri Wirta, chef, Genomic Medicine Center Karolinska 
Jan-Olov Sandberg, medicinsk chef, Roche


Moderator:


Fredrik Hed


Arrangör:


Bayer, Roche och KI Innovations


Information och anmälan


 

Kontaktperson: Maria Holmström

Uppdaterad: