17 nov 2021 09:00 -- 16:00
 

Lif: Hand i hand för framtidens forskning – forskningspersonal och patient i fokus

Webbinarium

Maria Fagerquist medverkar i ett panelsamtal om patientperspektiv, "Patientens upplevelse och medverkan som forskningsperson i kliniska studier. Framtidens förbättringar och önskemål?". Sofia-Maria Annell deltar i diskussionen med forskningsfinansiärer och huvudsponsorer på temat "Forskningsstödjande personals betydelse för utveckling, patientnytta och internationell konkurrenskraft".

Moderator: Frida Lundmark och Jenny Söderberg modererar de båda debatterna.


Arrangör: Akademiska sjukhuset, Forsknings- och utbildningsavdelningen


Anmälan/information

Kontaktperson:

Uppdaterad: