17 nov 2021 12:00 -- 13:00
 

Lif: Forskningens fantastiska framsteg - Diabetes

Webbinarium

De historiska framstegen inom diabetesvården, bland annat hur insulinbehandlingarna förfinats och digitala verktyg numer underlättar den dagliga hanteringen av sjukdomen, och hur den kan förbättras – mycket återstår att göra. Kombinationen av olika innovationer, livsstilsfaktorer och ny kunskap kan leda till bättre diabetesvård och tidig upptäckt förbättra behandlingsresultatet. Vi gör också nedslag i den spännande diabetesforskningen.

Deltagare:


Kerstin Brismar, senior professor i diabetesforskning 
Björn Ehlin, ordförande i Svenska Diabetesförbundet 
Stefan Jansson, allmänläkarspecialist och ordförande i den nationella arbetsgruppen för diabetes i regionernas system för kunskapsstyrning 
Dag Larsson, sakkunnig Lif 
Anders Blanck, vd Lif


Moderator: Lisa Kirsebom


Anmälan

Kontaktperson: Anna Holmström

Uppdaterad: