Stort intresse från näringslivet vid frukostseminarium om precisionsmedicin

Nyhet

Tillsammans med Stockholm Science City Foundation ordnade Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) ett seminarium den 20 september om hur vi tar precisionsmedicin in i sjukvårdens vardag. Det finns många utmaningar och möjligheter för den fortsatta utvecklingen. Lösningarna ligger i att samarbeta över gränser.

Peter Löwenhielm, Anna Martling, Anna Wedell och Nasim Farrokhina.

Precisionsmedicin är ett av fem fokusområden i Region Stockholms Life Science strategi där Karolinska Institutet tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset arbetar fram handlingsplanen för fokusområdet. Med en ambition att vara ett av världens fem bästa life science kluster till 2025, kommer det att ställas höga förväntningar och krav på sjukvården, akademin och näringslivet. 

Anna Wedell

För ett år sedan etablerades PMCK som arbetar för att implementera precisionsmedicin på ett ordnat sätt i vården. På frukostseminariet talade Anna Wedell, professor/överläkare och föreståndare för PMCK bland annat om hur arbetet med sällsynta sjukdomar lagt grunden för att kunna göra genetiska analyser inom fler områden. De erfarenheter man gjort kan nu användas när fler patientgrupper börjar med precisionsmedicinska arbetssätt.

- Tack vare de analyser vi nu kan göra kan vi skapa än mer patientnytta, och vi vill att fler patientgrupper ska kunna ta del av precisionsmedicin, säger Anna Wedell. Vi måste dock vara noga med att samarbeta mer inom vår egen sjukhusorganisation, med akademin men också med näringslivet för att kunna införa detta på ett kontrollerat sätt inom vården.

Det finns så oändligt många möjligheter, men vi måste utveckla befintliga samarbeten och hitta nya former.

Anna Martling, professor/överläkare, Dekan KI Nord talade om hur precisionsmedicin förändrar arbetet i vården och bidrar till att både lindra och öka överlevnad för patienter. Med möjligheter kommer också utmaningar som behöver hanteras vartefter.

Anna Martling

- Det finns så oändligt många möjligheter, men vi måste utveckla befintliga samarbeten och hitta nya former, så att vi kortar tiden mellan vad som går att göra i projekt så att det snabbare kommer patienterna till gagn , säger Anna Martling. Nu har vi kommit så långt att nästa steg är att hitta de nya spännande samarbetena med företag inom life science-sektorn.

Frukostseminariet samlade drygt 100 personer, de flesta från näringslivet. Till panelsamtalet anslöt Peter Löwenhielm, Business Coach, KI Innovation och Nasim Farrokhnia, Senior Industry Advisor Microsoft. Att många villa vara med och utveckla precisionsmedicin stod helt klart och intresset för fortsatta kontakter mellan vård, akademi och näringsliv är stort.

 

Se hela seminariet här:

Precisionsmedicinskt centrum skapar förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård.

Frukostseminarium med presentationer av Anna Martling och Anna Wedell och efterföljande panelsamtal med Peter Löwenhielm och Nasim Farrokhina.