Precisionsmedicin i Almedalen

Nyhet

Precisionsmedicin och life science är högaktuella ämnen inom hälso- och sjukvård. Många aktörer, både näringslivet, akademi, vårdgivare och regioner har det som fokusområden och vill diskutera och dela med sig av erfarenheter på olika seminarier i Almedalen. Här listar vi några av dem.

Detaljer om respektive seminarium finns på Almedalens webbsida

Seminarier där Karolinska Institutet/ Karolinska Universitetssjukhuset medverkar:

Måndag 4 juli, 18.00 - 18.45
Så får alla cancerpatienter tillgång till precisionsmedicin

Precisionsmedicin drivs av forskning och innovation, men dess utveckling och implementering kräver ett kontinuum av åtgärder i hälso- och sjukvården. Vad behöver göras och vilka investeringar krävs så att precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård?

Arrangör: Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden, SciLifeLab

Medverkande:
Göran Hägglund, Moderator, Reform Society
Anna Martling, Professor och överläkare, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset
Björn Eriksson, Generaldirektör, Läkemedelsverket
Camilla Waltersson Grönvall (M), Socialpolitisk talesperson och ledamot i Socialutskottet, Riksdagen
Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner, initiativtagare till Nollvision cancer
Stefan Vlachos, Ingenjör, innovationsledare och chef, Health Works – AstraZeneca

Tisdag 5 juli, 08.50 – 09.30
Precisionsmedicin – vad är möjligt i dag och vad kan vi göra i morgon?

Stora förhoppningar sätts till framstegen inom avancerad precisionsmedicin. Men vad krävs för att omsätta forskningsvinningarna till klinisk vardag och göra dem tillgängliga för patienter i hela landet?

Arrangör: Karolinska Universitetssjukhuset, Dagens Medicin Agenda

Medverkande:
Patrik Rossi, Chef Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
Marie Morell, regionråd, ordf i SKR:s sjukvårdsdelegation, Region Östergötland
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare, Regeringskansliet
Maria Creignou, specialistläkare i hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm
Anna Martling, professor och överläkare i kirurgi, Karolinska institutet
Ingela Berglund, Nätverket mot gynekologisk cancer (patientföreträdare)
Nina Hedlund, moderator, Dagens Medicin Agenda

Tisdag 5 juli, 09.30 - 10.10 
"Allt du velat veta - men aldrig vågat fråga...om precisionshälsa”

En interaktiv stund med deltagare som ställer frågor högt och lågt.

Arrangör: Forska!Sverige

Medverkande:
Anna Martling, dekan, professor & överläkare, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset
Tobias Alfven, barnläkare, ordförande, Södersjukhuset, Svenska läkarsällskapet
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Tisdag 5 juli, 16.00 – 16.55
Samtal om precisionshälsa: Tidig upptäckt av cancer, precisionshälsa och rehabilitering

Hur kan vi få till en tidig upptäckt av cancerdiagnoser med allvarliga prognoser och som många gånger upptäcks alltför sent, t ex bukspottskörtelcancer. Diskussion om möjligheter till genskvensering, diagnostik, behandling och uppföljning som kan ge patienterna bättre livskvalitet i framtiden

Arrangör: Nätverket mot cancer

Medverkande:
Margareta Haag, Ordförande, NMC
Lars-Ingvar Johansson, V.Ordförande, NMC
Acko Ankarberg Johansson, Ordf.socialutskott, KD
Hans Hägglund, Nat. cancersamordn., RCC
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden
Frida Lundmark, Life Science-expert, Lif/ KI
Anna Martling, Prof.Kirurgi, KI
Jonatan Lind, Enhetschef, TLV
Thomas Lindén, avd.chef Kunskapsstyrning HälsoSjukv., Socialstyrelsen
Ylva Hellstadius, ordförande, Nationella vårdprogrammet
Fatane Salehi, utv. av cancerrehabilitering, Nollvision cancer
Filip Reinhag (S), oppositionsråd, reg.Got

Tisdag 5 juli, 17.00 – 17.45
Datadriven hälso- och sjukvård för bästa patientnytta. Hur når vi dit?

Hälso- och sjukvården blir alltmer datadriven. En förutsättning för bättre diagnostik, vård och behandling av patienter i hela landet är att hälsodata kan delas. De rättsliga förutsättningarna utreds nu. Men hur behöver sjukvården ställa om för att vara redo?

Arrangör: Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Genomic Medicine Sweden, Nollvision cancer

Medverkande:
Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer
Anna Martling, professor och överläkare, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset
Katarina Nyström, jurist, GMS, Västra Götalandsregionen
Frida Lundmark, sakkunnig policy, Lif
Maria Westerlund, vice ordförande, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot, socialutskottet, Moderaterna
Annemieke Ålenius, avdelningschef, eHälsomyndigheten
Clara Hellner, moderator, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm

Fler intressanta seminarier:

Söndag 3 juli:

Dåtidens, nutidens och framtidens viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågor

Hur skapar vi förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård? Vilka möjligheter innebär precisionsmedicin, utökade patienträttigheter, användandet av hälsodata och utvecklingen av life science?

Arrangör: Reform Society, Janssen, Nollvision cancer, Roche, Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Sjukhusläkarna

Måndag 4 juli:

Vad vill politikerna ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet de närmaste fyra åren?

Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas?

”Heta stolen” där politiker frågar ut en panel av experter om sina hjärtefrågor.

Arrangör: Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Swedish Medtech, Arena Tillsammans

Medverkande: 
Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot, (M) Riksdagen
Mikael Dahlqvist, riksdagsledamot, (S) Riksdagen
Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care
Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer
Anders Blanck, vd, Lif
Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech

Patienten som medskapare av kvalitet

Inom många medicinska områden pågår ett stort teknikskifte som ger patienterna nya verktyg att bättre kunna följa och kontrollera sin behandling. För att ta vara på möjligheterna behöver patienterna vara en del av teamet kring sin vård på ett annat sätt än tidigare. Är vården redo?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Akademiska sjukhuset

Den svenska innovationsparadoxen

Sverige rankas topp tre i flera välrenommerade medicinska innovationsindex. Vi borde därför ha goda förutsättningarna för att nya medicinska innovationer implementeras i hälso- och sjukvården. Men så är inte alltid fallet. Och däri ligger själva innovationsparadoxen.

Arrangör: Lif - de forskande läkemedelsföretagen

Vi vet vad som krävs för en bättre folkhälsa – ändå ökar hälsogapet

En god folkhälsa innebär att hälsan är så god och så jämlikt fördelad som möjligt mellan olika grupper i samhället. Det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik är att hälsoklyftan ska vara borta inom en generation men idag ökar klyftan. Vad krävs för att minska den?

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Patienternas rekommendationer till politikerna

Vad saknas för att vi ska kunna uppnå en mer personcentrerad vård som både ger ökat välmående för patienter och ett effektivare sjukvårdssystem?

Panelsamtal med patientföreträdare som presenterar rekommendationer till Sveriges alla politiker inför valet 2022. Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar.

Arrangör: Forum for Health Policy

Precisionsmedicinska centra för patientnytta – hur får vi verkstad?

Precisionsdiagnostik och behandling införs i Sverige på bred front. Men, finns det kunskap i vården för att ta tillvara möjligheterna och hur kan nya forskningsrön användas för att få den bästa nyttan för patienterna? Hur gör vi för att diagnostiska metoder och behandlingar ska komma alla till del?

Arrangör: Uppsala Universitet

 

Tisdag 5 juli:

Smart och rättvis våd med forskning på hälso- sjukvårdsdata

Genom att effektivt och säkert tillgängliggöra hälso- och sjukvårdsdata för forskning skapas förutsättningar för en ökad hälsa – både för individen och för samhället. Men trots många fördelar är det svårt för forskningen att få tillgång till data. Varför är det så och vad kan vi göra åt det? Om hälso- och sjukvårdsdata finns tillgängligt för forskning ges förutsättningar för en teknikutveckling som kan ge en mer träffsäker diagnostik och behandling, samt bidra till ett bättre beslutsfattande inom hälso- och sjukvården.

Arrangör: AI Lund, Lunds universitet

Vad vill politikerna ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet de närmaste fyra åren?

Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas?

”Heta stolen” där politiker frågar ut en panel av experter om sina hjärtefrågor.

Arrangör: Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Swedish Medtech, Arena Tillsammans

Medverkande: 
Karin Rågsjö, Riksdagsledamot, (V), Riksdagen
Lina Nordquist, Riksdagsledamot, (L), Riksdagen
Hans Winberg, Generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care
Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech
Anders Blanck, vd, Lif

Vem väljer vården?

Utvecklingen inom medicin och teknologi möjliggör en bättre, mer flexibel och individanpassad hälso- och sjukvård. För att ta tillvara möjligheterna på ett kostnadseffektivt och socialt hållbart sätt behövs decentralisering och kompetenta organisationer, men även stordrift och automatisering.

Arrangör: Lunds universitet

Framtidens universitetssjukhus

Vilka förutsättningar behövs för att framtidens universitetssjukhus ska lyckas med sina olika uppdrag och leverera högspecialiserad vård, forskning och utbildning?

Vad krävs för att kunna driva den fortsatta transformationen som sjukvården behöver genomgå med snabb medicinsk utveckling, digitalisering och stora demografiska utmaningar. Under en förmiddag presenterar och diskuterar vi möjligheter och utmaningar som Karolinska universitetssjukhuset står inför. Karolinska universitetssjukhuset är Sveriges enda renodlade högspecialiserade sjukhus och lägger nu framtidens strategi.

Arrangör: Karolinska Universitetssjukhuset / Dagens Medicin

  • Spjutspetsvård för nästa generations patienter
  • Precisionsmedicin – vad är möjligt i dag och vad kan vi göra i morgon?
  • Den köfria specialistsjukvården – kan vi hjälpa fler utan att springa snabbare?
  • Journalsystem, beslutsstöd och AI - hur kan vi slippa gå vilse i den digitala snårskogen?

Vad innebär tidigt i framtidens hälso- och sjukvård?

Medicinska framsteg möjliggör att sätta in insatser allt tidigare för upptäckt och behandling av sjukdomar. Men vad innebär tidig tillgång inom exempelvis precisionsmedicin, screening och kliniska prövningar?

Arrangör: Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech

  • Hur tidigt är lagom? Från onödiga till avgörande insatser i förebyggande, upptäckt och behandling
  • Allt du velat veta – men aldrig vågat fråga… om precisionshälsa.
  • Förebyggande insatser – hur kan läkemedel och medtech bidra till ökad tillgänglighet och prevention?

Preventionsmiljard – för att ha råd med vård

Förebyggande hälsoarbete är en lönsam investering för god och jämlik vård och behandling i framtiden. Hur skapar vi innovativa, långsiktiga och hållbara satsningar inom det preventiva hälsoarbetet? Vad behöver ändras och hur gör vi det?

Arrangör: Swelife, Nollvision cancer, RISE

Jämlik vård – inte lika för alla

Ju mer vi lär oss hur människor fungerar, från cellnivå till individnivå, inser vi att behandling av sjukdomar behöver anpassas till individens förutsättningar, s.k. precisionsmedicin. Hur kan denna vård göras tillgänglig för alla som behöver den? Vilka behandlingar ska vi satsa på? Och har vi råd?

Arrangör: Lunds universitet

Kroniskt frisk - med precisionshälsa mot världens friskaste befolkning 2030

I dag lider halva den svenska befolkningen av minst en kronisk sjukdom. Fem miljoner människor kämpar varje dag mot allt från magbesvär och reumatiska sjukdomar till hjärt- och kärlsjukdomar och problem med sköldkörteln. Det är fem miljoner för många.

Arrangör: Det nya vårdlandskapet, Funmed

Framtidens precisionsmedicin är teknologi- och datadriven

Hur säkerställer vi utveckling av en jämlik, evidensbaserad precisionsmedicin av toppklass i Sverige? För att implementera ny diagnostik och behandling behövs nu ett omtag i hur vi gemensamt jobbar inom akademin, vården, industrin och politiken. Dessutom krävs bättre nationell-regional koordinering.

Arrangör: Uppsala Universitet

Hur går man från fantastisk vetenskap till medicin för mänskligheten?

Framtidens cancerbehandlingar bygger på precisionsmedicin där bland annat mRNA-teknologin kommer bli ett nytt verktyg men spännande möjligheter. Men i vilken utsträckning kommer denna utveckling att drivas i Sverige som idag är ledande inom Life Science?

Arrangör: Cytiva Life Sciences