Möjlighet använda sekundärdata – förutsättning för fortsatt utveckling av precisionsmedicin

Nyhet

Analys av hälsodata är grunden för precisionsmedicin. Idag kan en persons hälsodata samlas in av flera vårdgivare, men infon kan inte delas mellan regioner, eller i annat syfte än det datan samlades in för. Socialdepartementet tillsätter nu en utredning för att ge förslag på vilka legala förutsättningar som krävs för att möjliggöra så kallad sekundäranvändning av hälsodata.

Användning av sekundärdata är ett av Precisionsmedicinskt centrum Karolinskas (PMCK) fokusområden i arbetet med att implementera precisionsmedicin i den kliniska vardagen. För att kunna använda den kunskap som finns och dra nya lärdomar behöver hälsodata kunna delas mellan regioner, men även mellan klinisk verksamhet och forskning.

Patrik Georgii-Hemming

 – Det här är ett mycket välkommet initiativ. Sekundäranvändning av hälsodata är väldigt viktigt för att vi kontinuerligt ska kunna utveckla vår högspecialiserade vård på Karolinska. Vård, utveckling, forskning och innovation drivs av hälsodata så vi behöver sätta hälsodata i centrum för vår digitala transformation säger Patrik Georgii-Hemming, Chief Medical Information Officer (CMIO) på Karolinska Universitetssjukhuset.