Precisionsprevention får 23 miljoner i forskningsanslag

Nyhet

Internationellt samarbete för precisionsprevention inom reumatologi får 23 miljoner i forskningsanslag från EIT Health Scandinavia där närmare hälften av anslaget fördelas till Karolinska Institutet och Region Stockholm. Projektet innebär dels att skapa förutsättningar för tidig diagnos av individer med risk att utveckla RA (reumatoid artrit), dels att patienter med risk för RA själva kan minska risken för att utveckla sjukdomen genom ändring av livsstil.

Idag kan det vara svårt att identifiera individer som har stor risk att utveckla RA då det ofta är diffusa symtom som, muskelvärk eller ledvärk som gör att, man söker hjälp inom primärvården, samtidigt som sådana symptom är vanliga också hos individer som inte håller på att utveckla RA.

Forskningsprojektet handlar dels om att på ett bättre sätt kunna identifiera riskpatienter med hjälp av ett digitalt frågeformulär där individer med led och muskelproblem får svara på frågor där svaren analyseras med hjälp av en algoritm som identifierar de patienter som har risk att utveckla RA. Individer som är ”positiva” i denna algoritm erbjuds att via ett blodprov och en antikropps-analys (utvecklad av en av projektpartnern ThermoFisher) få veta om risken för RA är riktigt hög. Patienter med en sådan hög risk remitteras till reumatologenheter för fortsatt uppföljning.

Nästa steg är att riskpatienterna via en app, som ska tas fram i projektet av företaget Elsa Science (projektpartner), kan registrera flera livsstilsfaktorer av betydelse för risken att utveckla RA, för att också ge möjlighet att genom egna åtgärder minska risken att utveckla sjukdomen. Målbilden är också att när patienter inte har ont kommer även antalet dagar patienten är sjukskriven att minska. För individen är det naturligtvis en stor vinst, men även för samhället. Se illustrativt diagram nedan över sjukskrivningsdagar.

Internationella partners i studien är universiteten i Erlangen, Tyskland och Leiden, Holland som båda bidrar med unika kunskaper om prevention av RA.

Lats Klareskog

-  En unik faktor i det här projekt är att patienten själv är drivande i preventionsarbetet av RA som kan följas upp tack vare det internationella samarbetet, säger Lars Klareskog, professor KI. Bland annat har gruppen i Erlangen nyligen visat att behandling med ett visst reumaläkemedel under 6 månader reducerade risken att utveckla RA med ca 75%. Vårt projekt kommer nu att ge möjlighet att bedriva ytterligare kliniska prövningar för prevention av RA i samverkan mellan KI, Region Stockholm och våra internationella partners.

Forskningsprojektet leds av Lars Klareskog, professor KI och Martina Johannesson, projektkoordinator, med medverkan från reumatologen vid Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för reumatologi vid Akademiskt Specialistcentrum, SLSO. 

Projektfakta

Projektet kompletterar ett tidigare Vinnova-finansierat och Stockholmscentrerat projekt kring prevention och tidig behandling av RA.

I forskningsprojektet ingår flera partners:

KI, Elsa Science, Region Stockholm, ThermoFisher Scientific (Uppsala), Friedrich Alexander Universitetet i Erlangen-Nurnberg, Tyskland, Leiden University Medical Center (Nederländerna) med rådgivning och medverkan också från Reumatikerförbundet i Sverige och från den holländska patientföreningen för personer med reumatiska sjukdomar.

Totalt anslag 23 miljoner kronor, varav c:a 10 till Stockholm

Period: maj 2022 – december 2024

Relaterade länkar:  EIT – Health Scandinavia