Precisionsmedicin temat på Dagens Medicins webbinarium 22 oktober

Nyhet

Anna Martling, professor och Dekan på KI, var en av fem talare på Dagens Medicins webbinarium ”Är vården redo för framstegen inom precisionsmedicin?”

Intresset för precisionsmedicin är stort och drygt 120 personer från hela landet lyssnade på Dagens Medicin webbinarium i fredags. På agendan stod fyra intressanta ämnen

  • Vad vinner patienten på precisionsmedicin?
  • Finansiering, lagstiftning och infrastruktur
  • Vägen framåt för Precisionsmedicinskt centrum Karolinska
  • Hur skapar vi förutsättningar för klinisk och translationell forskning på breddnivå?

I presentationen om Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) lyfte Anna Martling (ordförande i arbetsgruppen för accelererad implementering av precisionsmedicin i Region Stockholm) flera viktiga frågor bland annat samarbetet mellan akademi och sjukvården på alla nivåer och att en nationell samverkan mellan regionerna är framgångsfaktorer. I arbetet med att föra ut precisionsmedicin i vården är de precisionsmedicinska forumen (PM-forum) helt centrala. Införandet behöver skräddarsys för varje diagnos och därför drivs de utifrån verksamheten i samverkan med akademin.

  -     Alla vill komma vidare med bredare implementation av precisionsmedicin. Patienterna vill må bättre och bli botade, vårdens medarbetare vill kunna ställa precisare diagnoser och ge effektivare behandlingar och forskarna vill se resultaten komma till nytta, sa Anna Martling.

Hon talade även om att det som skiljer precisionsmedicin från tidigare arbetssätt är den stora mängden data som ska hanteras och lagras. I hanteringen ingår att kunna dela information mellan regionerna på individnivå, vilket idag inte är tillåtet enligt patientdatalagen.

  -   Vi behöver skyndsamt komma framåt i frågan om datahantering så att kunskap och ett nationellt erfarenhetsutbyte kan ske, säger Anna Martling. Och även få in mer och ny uppföljningsdata för nya erfarenheter.  

En viktig framgångsfaktor för arbetet med precisionsmedicin i Region Stockholm är att Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har en gemensam definition och båda har prioriterat området i sina respektive strategier. Det gör att PMCK kan fokusera på att bistå verksamheter vid etablering av PM-forum i första hand.    

Övriga talare var Richard Rosenquist Brandell, professor, föreståndare Genomic Medicine Sweden, Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare, Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland, Jesper Petersson, professor, enhetschef, Kunskapsstyrning och FoU, Region Skåne.