Det här är precisionsmedicin

Precisionsmedicin möjliggör skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserat på den enskilde patientens unika förutsättningar, exempelvis genetisk profil och specifika biomarkörer. Med andra ord att ge rätt insatser till varje enskild patient i rätt tid. Behandlingarna blir effektivare både för patienten och samhällsekonomiskt. Det minskar också onödigt lidande hos patienterna.

Precisionsmedicin är framtidens sjukvård. Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa. Teknikutvecklingen gör att vi nu kan få mycket stora mängder biologiska data från enskilda individer. Det gör att vi kan få mycket högre upplösning i diagnostiken och därmed mycket större detaljförståelse för sjukdom och hälsa. Vi får helt enkelt fram mycket mer information som kan komma patienterna till gagn.

Precisionsmedicin möjliggör säkrare diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador och ökad överlevnad.

Varje individs unika förutsättningar kommer fram. Det får konsekvenser på behandlingssidan eftersom vi nu kan utveckla behandlingar som är skräddarsydda mot individuella genetiska varianter, biomarkörer, profiler, mönster och förutsättningar.

Kalender

Ett urval av seminarier och konferenser om precisionsmedicin finns här:

Kalender - Precisionsmedicin  

Tipsa gärna om fler seminarier via mail: pmck.karolinska@regionstockholm.se

Här finns fler kalendrar att hålla koll på:

Strategier och rapporter

2022

En färdplan för precisionsmedicin
Slutrapport till Samverkansgruppen Hälsa & Life Science
Arbetsgruppen Precisionsmedicin och ATMP

Precisionshälsa - vägen framåt!
Ett kunskapsunderlag från ”Agenda för hälsa och välstånd”.
Forska!Sverige

Life science i Stockholm - Uppsalaregionen 
Fakta om regionen, universiteten, näringslivet samt hälso- och sjukvården, Stockholm Science City Foundation

Rättsutredning: Möjligheter och begränsningar för vidareanvändning av genomiska data mellan vårdgivare för vård och behandling
Genomic Medicine Sweden (GMS)

AI@KI: Final Report
Magnus Boman, KI

 

2021

Regional strategi för Life science
Region Stockholm

Handlingsplaner för Life Science strategi
Region Stockholm

Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige
Danmark, Norge och Storbritannien toppar nationell jämförelse av infrastruktur för precisionsmedicin
Lif - De forskande läkemedelsföretagen

Genvägen till ökad precison
Ökad precision i Europa
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Hur ska vi utvärdera och hur ska vi betala?
TLV

Vitbok - Tillsammans för tillgängliggörande, 
Region Västerbotten

 

2019 - 2020

Samtycke inom vård och medicinsk forskning
KOMET (Kommittén för teknologisk innovation & etik)

En nationell strategi för Life science
Regeringskansliet

Lästips

Filmtips

Precisionsmedicin - vad är möjligt idag och vad kan vi göra imorgon?

Almedalen 5 juli 2022 - Karolinska Universitetssjukhuset och Dagens Medicin

Precisionshälsa – vägen framåt!

En film från Forska!Sverige, 12 maj 2022