Det här är precisionsmedicin

Precisionsmedicin möjliggör skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserat på den enskilde patientens unika förutsättningar, exempelvis genetisk profil och specifika biomarkörer. Med andra ord att ge rätt insatser till varje enskild patient i rätt tid. Behandlingarna blir både effektivare och ekonomiskt mer lönsamma. Det minskar också onödigt lidande hos patienterna.

Precisionsmedicin är framtidens sjukvård. Teknikutvecklingen gör att vi för första gången kan få mycket stora mängder biologiska data från enskilda individer. Det gör att vi kan få mycket högre upplösning i diagnostiken och därmed mycket större detaljförståelse för sjukdom och hälsa. Vi får helt enkelt fram mycket mer information som kan komma patienterna till gagn.

Precisionsmedicin möjliggör säkrare diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador och ökad överlevnad.

Varje individs unika förutsättningar kommer fram. Det får konsekvenser på behandlingssidan eftersom vi nu kan utveckla behandlingar som är skräddarsydda mot individuella genetiska varianter, biomarkörer, profiler, mönster och förutsättningar.

Kontakta oss

Kalender

Ett urval av seminarier och konferenser om precisionsmedicin finns här:

Kalender - Precisionsmedicin  

Tipsa gärna om fler seminarier via mail: pmck.karolinska@regionstockholm.se

Här finns fler kalendrar att hålla koll på:

Mer läsning

Faktablad om precisionsmedicin

Ett faktablad från Forska Sverige

Unikt samarbete möjliggör paradigmskifte inom vården

Debattinlägg i Läkartidningen (11 juni 2021) av Björn Zoëga, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset och Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet

En nationell strategi för Life science, 2019

Regeringskansliet

Regional strategi för Life science, 2021

Region Stockholm

Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige, 2021

Danmark, Norge och Storbritannien toppar nationell jämförelse av infrastruktur för precisionsmedicin, 2021

Lif - De forskande läkemedelsföretagen

Samtycke inom vård och medicinsk forskning, 2020

KOMET (Kommittén för teknologisk innovation & etik)

Genvägen till ökad precison, 2021

Ökad precision i Europa, 2021

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Hur ska vi utvärdera och hur ska vi betala?, 2021

TLV

Vitbok - Tillsammans för tillgängliggörande, 2021

Region Västerbotten

Poddar om precisionsmedicin

Karolinska Institutet: Medicinvetarna

- Kan gentest hjälpa?

Jansen: Vi forskar för livet

- Vad krävs för jämlik tillgång till nya avancerade behandlingar?