Det här är precisionsmedicin

Precisionsmedicin möjliggör skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserat på den enskilde patientens unika förutsättningar, exempelvis genetisk profil och specifika biomarkörer. Med andra ord att ge rätt insatser till varje enskild patient i rätt tid. Behandlingarna blir både effektivare och ekonomiskt mer lönsamma. Det minskar också onödigt lidande hos patienterna.

Precisionsmedicin är framtidens sjukvård. Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa. Teknikutvecklingen gör att vi för första gången kan få mycket stora mängder biologiska data från enskilda individer. Det gör att vi kan få mycket högre upplösning i diagnostiken och därmed mycket större detaljförståelse för sjukdom och hälsa. Vi får helt enkelt fram mycket mer information som kan komma patienterna till gagn.

Precisionsmedicin möjliggör säkrare diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador och ökad överlevnad.

Varje individs unika förutsättningar kommer fram. Det får konsekvenser på behandlingssidan eftersom vi nu kan utveckla behandlingar som är skräddarsydda mot individuella genetiska varianter, biomarkörer, profiler, mönster och förutsättningar.

Kalender

Ett urval av seminarier och konferenser om precisionsmedicin finns här:

Kalender - Precisionsmedicin  

Tipsa gärna om fler seminarier via mail: pmck.karolinska@regionstockholm.se

Här finns fler kalendrar att hålla koll på:

Strategier och rapporter

2022

Precisionshälsa - vägen framåt!
Ett kunskapsunderlag från ”Agenda för hälsa och välstånd”.
Forska!Sverige

Life science i Stockholm - Uppsalaregionen 
Fakta om regionen, universiteten, näringslivet samt hälso- och sjukvården, Stockholm Science City Foundation

Rättsutredning: Möjligheter och begränsningar för vidareanvändning av genomiska data mellan vårdgivare för vård och behandling
Genomic Medicine Sweden (GMS)

 

2021

Regional strategi för Life science
Region Stockholm

Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige
Danmark, Norge och Storbritannien toppar nationell jämförelse av infrastruktur för precisionsmedicin
Lif - De forskande läkemedelsföretagen

Genvägen till ökad precison
Ökad precision i Europa
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Hur ska vi utvärdera och hur ska vi betala?
TLV

Vitbok - Tillsammans för tillgängliggörande, 
Region Västerbotten

 

2020

Faktablad om precisionsmedicin
Ett faktablad från Forska Sverige

Samtycke inom vård och medicinsk forskning
KOMET (Kommittén för teknologisk innovation & etik)

 

2019

En nationell strategi för Life science
Regeringskansliet

Lästips

Regeringen ska utreda möjligheten att förbättra användningen och tillgängligheten av hälsodata

Rektors blogg, KI, 13 maj 2022

Mer personlig medicin kräver nytänkande inom vården

Intervju med Anna Wedell i Läkartidningen, 27 april 2022

Med precisionshälsa rädda vi liv i vården

Debattartikel i Aftonbladet (26 april 2022) med anledning av publicering av rapporten "Precisionshälsa - vägen framåt!". 

Pilotprojekt har påbörjat med bred analys av arvsmassan i kampen mot cancertumörer.

IT Hälsa, 12 april 2022

Bättre med en avancerad forskningsstudie än tre mediokra

Onkologisk Tidskrift, 20 december 2021

Medicinsk vetenskap, nr 4  - Precisionsmedicin

KI, december 2021

Unikt samarbete möjliggör paradigmskifte inom vården.

Debattinlägg i Läkartidningen (11 juni 2021) av Björn Zoëga, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset och Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet.

Filmtips

Precisionshälsa – vägen framåt!

En film från Forska!Sverige, 12 maj 2022

Poddar om precisionsmedicin

Karolinska Institutet: Medicinvetarna

- Kan gentest hjälpa?

Jansen: Vi forskar för livet

- Vad krävs för jämlik tillgång till nya avancerade behandlingar?