Det här är precisionsmedicin

Precisionsmedicin möjliggör skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserat på den enskilde patientens unika förutsättningar, exempelvis genetisk profil och specifika biomarkörer. Med andra ord att ge rätt insatser till varje enskild patient i rätt tid. Behandlingarna blir effektivare både för patienten och samhällsekonomiskt. Det minskar också onödigt lidande hos patienterna.

Precisionsmedicin är framtidens sjukvård. Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa. Teknikutvecklingen gör att vi nu kan få mycket stora mängder biologiska data från enskilda individer. Det gör att vi kan få mycket högre upplösning i diagnostiken och därmed mycket större detaljförståelse för sjukdom och hälsa. Vi får helt enkelt fram mycket mer information som kan komma patienterna till gagn.

Precisionsmedicin möjliggör säkrare diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador och ökad överlevnad.

Varje individs unika förutsättningar kommer fram. Det får konsekvenser på behandlingssidan eftersom vi nu kan utveckla behandlingar som är skräddarsydda mot individuella genetiska varianter, biomarkörer, profiler, mönster och förutsättningar.

Utbildningar

Grundläggande kurs: Genetisk vägledning för icke-genetisk vårdpersonal

PCPr-kurs i Ggv HT2023_2 .pdf

En kurs uppdelad på fyra tillfällen under HT2023

Precisionsmedicin i praktiken - Bröstcancer

En webbaserad utbildning som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom bröstcancer. Utbildningen är framatagen av GMS, Roche och Novartis. Länk till GMS e-kurser

Introduktion till precisionsmedicin

Korta föreläsningar inom olika områden. KI och Uppsala Universitet

Fem föreläsningar om precisionsmedicin

Regionalt Cancercentrum - Stockholm Gotland. Karolinska Comprehensive Cancer Center, Lungcancerföreningen. 

Kontakta oss

Kalender

Ett urval av seminarier och konferenser om precisionsmedicin finns här:

Kalender - Precisionsmedicin

Tipsa gärna om fler seminarier via mail: pmck.karolinska@regionstockholm.se

Här finns fler kalendrar att hålla koll på:

Strategier och rapporter

2024

Framtidens precisionsdiagnostik
Regionala Cancercentrum

 

2023

Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning
Socialdepartementet

Situationsanalys precisionsmedicin
– utmaningar och möjligheter för en effektiv implementering
LIF

Agenda för hälsa och välstånd
Forska!Sverige

Handlingsplan precisionsmedicin
Region Stockholm

 

2022

Finansieringssystem för
precisionsmedicin - en kartläggning
och prioriteringsunderlag
Underlag till regeringens samverkansgrupp för life
science. SWElife

En färdplan för precisionsmedicin
Slutrapport till Samverkansgruppen Hälsa & Life Science
Arbetsgruppen Precisionsmedicin och ATMP

Precisionshälsa - vägen framåt!
Ett kunskapsunderlag från ”Agenda för hälsa och välstånd”.
Forska!Sverige

Life science i Stockholm - Uppsalaregionen 
Fakta om regionen, universiteten, näringslivet samt hälso- och sjukvården, Stockholm Science City Foundation

Rättsutredning: Möjligheter och begränsningar för vidareanvändning av genomiska data mellan vårdgivare för vård och behandling
Genomic Medicine Sweden (GMS)

AI@KI: Final Report
Magnus Boman, KI

 

2021

Life science-strategi och handlingsplaner - Region Stockholm

Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige
Danmark, Norge och Storbritannien toppar nationell jämförelse av infrastruktur för precisionsmedicin
Lif - De forskande läkemedelsföretagen

Genvägen till ökad precison
Ökad precision i Europa
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Hur ska vi utvärdera och hur ska vi betala?
TLV

Vitbok - Tillsammans för tillgängliggörande, 
Region Västerbotten

 

2019 - 2020

Samtycke inom vård och medicinsk forskning
KOMET (Kommittén för teknologisk innovation & etik)

En nationell strategi för Life science
Regeringskansliet

Filmtips

Precisionsmedicin - En modernisering av sjukvården för att se det unika i varje patient

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, juni 2023

Meet a Swede Anna Wedell - About implementing precision medicine

Regeringskansliet, juni 2023

Nathalies berättelse - en precisionsmedicinsk framgångssaga 

Karolinska Universitetssjukhuset, maj 2023

Precisionsmedicin ger nya möjligheter till ett friskare liv – är du beredd att dela din hälsodata?

Nobel Calling, 6 oktober 2022

Precision Medicine at SciLifeLab

SciLifeLab, oktober 2022

Precisionsmedicin - vad är möjligt idag och vad kan vi göra imorgon?

Almedalen 5 juli 2022 - Karolinska Universitetssjukhuset och Dagens Medicin

Precisionshälsa – vägen framåt!

En film från Forska!Sverige, 12 maj 2022

Hur fungerar precisionsmedicin?

KI Nyheter intervjuar Anna Wedell, augusti 2021

Poddar om precisionsmedicin

Karolinska Universitetssjukhuset Dokumentär

- Karins hjälp i kampen mot lungcancer 
- Kenneth behandlades med cellmodifiering

Karolinska Institutet: Medicinvetarna

- Hur vanliga är ovanliga sjukdomar?
- Kan AI ge bättre hälsa? 
- Kan gentest hjälpa?

Nobel Prize Museum

- Hur botar man cancer? - med Anna Martling - Idéer som förändrar världen 

Innovationslandet - med Emma Frans

- Avsnitt 45 - Region Stockholm. Vårdrevolution med AI och innovation
- Avsnitt 44 - Novartis. Precisionsmedicin i prevention
- Avsnitt 43 - Takeda. Framtiden med hälsodata

Precision Medicine Forum

- Precision Medicin Forum Podcasts

Jansen: Vi forskar för livet

NY! - Alla pratar om precisionsmedicin - men hur fungerar det på riktigt?

- Vad krävs för jämlik tillgång till nya avancerade behandlingar?