Akademisk sjukvård

Akademisk medicin är en kombination av sjukvård och forskning, där vi gör tekniska innovationer och tar fram ny kunskap samtidigt som vi ger vård. Det handlar även om att använda våra gemensamma resurser, exempelvis dyr infrastruktur, på bästa sätt så den kommer sjukvården till del. Akademin är en aktiv del av patientens behandling och ser även till att implementera nya metoder under behandlingens gång, under ordnade former.

PMCK är en ny form för samverkan mellan sjukvård och akademi – en innovationsmiljö där förutsättningar skapas för att konkret implementera precisionsmedicin i högspecialiserad hälso- och sjukvård. Målsättningen i närtid är att etablera robusta strukturer och processer för införande av precisionsmedicin, där sömlös samverkan mellan sjukhus och universitet är en hörnsten. I detta ingår bl.a. organisatoriska och juridiska förutsättningar, styrmodell och arbetssätt, infrastruktur för datahantering samt strukturer för samverkan och innovation.

PMCK är en del av en större satsning, Task Force för accelererad implementering av precisionsmedicin. PMCK och Task Force kommer tillsammans att etablera strukturer (exempelvis testbäddar, innovationsupphandling, affärsmodeller) för att samverka med näringslivet, såväl stora globala företag som innovativa små och medelstora företag (SME), kring utveckling och implementering av precisionsmedicin – en förutsättning för framtidens hälso-och sjukvård.

Fakta - Task Force

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet och Björn Zoëga, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset har gemensamt tagit initiativ till en arbetsgrupp med uppdrag att accelerera implementeringen av precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården. Arbetsgruppen leds av dekan Anna Martling och man har valt tre fokusområden till att börja med.

  • Etablering av PMCK - Virtuell organisation där första steget är ett samarbetsavtal för att kunna arbeta sömlöst och organisera verksamheten på ett klokt sätt mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. 
  • Lagring och delning av data - Nya lösningar behöver skapas för att hantera och lagra stora mängder data. Precisionsmedicin handlar om att samla så mycket information som möjligt om patienten under hela resan genom vården. Det kan röra sig om allt från journaluppgifter om tidigare sjukdomar, till bilddiagnostik och ner till uppgifter på cellnivå om proteiner och biomarkörer i blodet med mera.
  • Diagnostisk utveckling - Innovation och att snabbt implementera nya metoder och ny diagnostisk i vården är förutsättningar för att precisionsmedicin ska bli verklighet. Flera frågor måste lösas mellan akademin och sjukvården innan det kan börja fungera på ett smidigt sätt.

Kontakta oss

Kalender

Ett urval av seminarier och konferenser om precisionsmedicin finns här:

Kalender - Precisionsmedicin

Tipsa gärna om fler seminarier via mail: pmck.karolinska@regionstockholm.se

Här finns fler kalendrar att hålla koll på: