PMCK - Precisionsmedicinskt centrum Karolinska

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) är ett virtuellt centrum och ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att ta precisionsmedicinen hela vägen in i hälso- och sjukvårdens vardag. Genom att hitta organisatoriska lösningar för integration av diagnostik, behandling och forskning kan precisionsmedicin förflyttas närmare vården och därmed närmare patienten.

Aktuellt

Läs mer aktuellt

Webbredaktör: Annika Östman