Logotyp

Karolinska Universitetssjukhusets logotyp och hela identitet ska signalera kompetens och modernitet, öka vår status och vara internationellt gångbar. Vår primära logotyp innehåller hela namnet Karolinska Universitetssjukhuset och den används alltid i sin helhet

  •  

    Logotyp EPS-fil (CMYK)

  • Karolinska Institutets och Karolinska Universitetssjukhusets logotyper EPS-fil (CMYK)


  • Logotyp JPEG-fil (sRGB)


  • Logotyp international JPEG-fil (sRGB)


  • Logotyp Astrid Lindgrens Barnsjukhus JPEG-fil (sRGB)

Ladda ner logotypen

Klicka på logotypen för att öppna eller ladda ner den.

EPS-filerna är primärt avsedda för tryck och bör öppnas i professionella program för vektorgrafik, t ex Illustrator.

JPEG-filerna kan användas av enklare bildbehandlingsprogram samt exempelvis Officepaketet eller för visning på webben. Här hittar du även den logotyp som ska användas i internationella sammanhang.

Önskas andra format vänligen kontakta varumärkesansvarig.

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Kontakta varumärkesansvarig gällande logotyp för Medicinsk Diagnostik Karolinska, som ersätter den tidigare logotypen för Karolinska Universitetslaboratoriet. 

 

 

Webbredaktör: Hanna Mellbin

Granskare: Henrik Kennedy , Kommunikationsdirektör

Uppdaterad: