Karolinska Universitetssjukhusets värderingar, mission och vision

Ansvar, medmänsklighet och helhetssyn, dessa grundläggande värden har vi med oss i arbetet. Vår vision - vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag - beskriver Karolinskas inriktning.

Sjukhusets värderingar, mission och vision.

Våra värderingar

Ansvar, medmänsklighet och helhetssyn, dessa grundläggande värden har vi alltid med oss i vårt arbete.

ANSVAR. Vi ett stort ansvar. Vi träffar människor när de är som allra skörast och svagast. Ofta har vi som sjukhus ingen annan att hänvisa till, och vi har också ett stort ansvar för att hjälpa andra aktörer i sjukvårdssystemet

MEDMÄNSKLIGHET. Vi måste alltid visa medmänsklighet – gentemot varandra och våra patienter.

HELHETSSYN. Vårt arbete är komplext; patienten har ofta flera olika sjukdomar och ofta krävs samarbete tvärs sjukhusets olika delar. I varje situation måste vi ha helhetssyn – ur patientens perspektiv och ur Karolinskas.

Vår mission

Vi är bäst på det svåra. Vi tar ansvar för våra gemensamma resurser. Vår mission beskriver kärnan i vårt uppdrag och hur vi beskriver vår verksamhet.

Vår vision

Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag. Vår vision beskriver Karolinskas inriktning, Karolinska Universitetssjukhuset ska leda hälso- och sjukvårdens utveckling.