Styrelsen

Karolinska Universitetssjukhusets styrelse är en nämnd som ansvarar för verksamheten inför regionfullmäktige och förvaltningen Karolinska Universitetssjukhuset leds av en sjukhusdirektör (förvaltningschef) som ansvarar inför nämnden.

Styrelsen består av

Ledamöter

 • Håkan Sörman, ordförande, tidigare bl.a. VD för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  Håkan Sörman, ordförande, tidigare bl.a. VD för Sveriges Kommuner och regioner (SKR)
 • Eva Fernvall, vice ordförande, tidigare bl.a. ordförande för Vårdförbundet
  Eva Fernvall
 • Karin Eliasson, uppdrag som senior rådgivare och styrelseledamot
  Karin Eliasson
 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus
  Eva-Lotta Löwstedt Lundell
 • Peter Aspelin, professor emeritus, tidigare prorektor KI och ordförande i Svenska Läkaresällskapet
 • Magnus Fagerstedt,senior rådgivare, tidigare bl.a partner på EY med ansvar för Audit & Assurance Nordic samt VD för KPMG

Personalföreträdare

 • Mia Lehtonen (utsedd av Vårdförbundet)
 • Yvonne Dellmark (utsedd av Läkarföreningen)
 • Rune Engleskär (utsedd av Kommunal)

Tjänstemän

 • Björn Zoëga, sjukhusdirektör
 • Lisa Ulveand, t.f. ekonomidirektör
 • Helena Sundén, kanslichef, styrelsens sekreterare

Kontakta Styrelsen

E-post: Helena Sundén, kanslichef, styrelsens sekreterare