Styrelsen

Karolinska Universitetssjukhusets styrelse är en nämnd som ansvarar för verksamheten inför regionfullmäktige och förvaltningen Karolinska Universitetssjukhuset leds av en sjukhusdirektör (förvaltningschef) som ansvarar inför nämnden.

Styrelsen består av

Ledamöter

 • Håkan Sörman, ordförande, tidigare bl.a. VD för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  Håkan Sörman, ordförande, tidigare bl.a. VD för Sveriges Kommuner och regioner (SKR)
 • Eva Fernvall, vice ordförande, tidigare bl.a. ordförande för Vårdförbundet
  Eva Fernvall
 • Gunnar Björkman, tidigare bl a bitr Stadsdirektör och Innovationsdirektör i Stockholms stad
 • Magnus Fagerstedt, senior rådgivare, tidigare bl.a partner på EY med ansvar för Audit & Assurance Nordic samt VD för KPMG
 • Agneta Jöhnk, tidigare bl a direktör för Arbetsgivarpolitik, SKR
 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus
  Eva-Lotta Löwstedt Lundell
 • Sari Säisä-Ponzer, professor i ortopedi, FoUUi-direktör, tidigare bl a verksamhetsområdeschef Södersjukhuset

Personalföreträdare

 • Mia Lehtonen (utsedd av Vårdförbundet)
 • Yvonne Dellmark (utsedd av Läkarföreningen)
 • Rune Engleskär (utsedd av Kommunal)

Tjänstemän

 • Björn Zoëga, sjukhusdirektör
 • Håkan Nilsson, ekonomidirektör
 • Helena Sundén, kanslichef, styrelsens sekreterare

Kontakta Styrelsen

E-post: Helena Sundén, kanslichef, styrelsens sekreterare