Sjukhusledningen

Karolinska Universitetssjukhusets ledningsråd. Beslutsfattande och information avseende sjukhusövergripande frågor. Beslutsmandatet är sjukhusdirektörens. Deltagare är sjukhusdirektör, tema- och funktionschefer samt stabsdirektörer. Inga ersättare.

Björn Zoëga

Sjukhusdirektör 

E-post: assistent Maria Forsman

Annika Tibell

FoU-direktör, samt Innovation

E-post: assistent  Christina Schröder

Helena Sundén

Kanslichef Rättskansliet

E-post: assistent: anja.ukkolin@sll.se

Ylva Pernow

Chefläkare

E-post: assistent sanna.sorman@sll.se

Håkan Nilsson

Ekonomidirektör

Assistent:Wenche Bäckström

Silke Ernst

Tf. HR-direktör

E-post: assistent Tina Hjortsberg

Caroline Hällsjö Sander

Produktionsdirektör
caroline.hallsjo-sander@regionstockholm.se 

Henrik Kennedy

Kommunikationsdirektör

E-post: asssistent Mårten Nordqvist

Per Mattson

Tf Temachef Hjärta, Kärl och Neuro

E-post: assistent Yasemin Soler

David Konrad

Funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård

 E-post: assistent Jessica Andersson

Mathias Axelsson

Funktionschef Medicinsk Diagnostik Karolinska

E-post: assistent Eva Hendig

Alireza Malakuti

Tf. temachef Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner

E-post: Assistent Petra Dahlgren

Patrik Rossi

Temachef Cancer

E-post: assistent  Nina Eklund Böö

Svante Norgren

Temachef Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus

E-post: assistent  Mia Granlund

Carina Metzner

Temachef Inflammation och Åldrande

Assistent: Erika Morén

Per Mattson

Temachef Akut och Reparativ medicin

E-post: assistent  Anna-Lena Banh