Stab HR

Stab Human Resources är en stödverksamhet som arbetar konsultativt och tillhandahåller kvalificerade tjänster och råd inom olika HR-relaterade områden.

På HR-avdelningen finns olika typer av stödfunktioner. Dels funktions/temaanknytna HR-chefer och HR-partners, dels centrala Karolinskaövergripande HR-administrtörer och HR-specialister.

Vi stöttar chefer på Karolinska inom frågor som rör:

  • Rekrytering och personalförsörjning
  • Arbetsrätt, förhandling och samverkan
  • Hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering
  • Organisations- och kompetensutveckling
  • Chefs- och ledarskapsutveckling
  • Jämställdhets- och mångfaldsfrågor
  • Personal- och resursadministration

Löneservice

På Region Stockholms Serviceförvaltning hittar du Löneservice som stöttar i frågor relaterat till lön och ersättning. 

Vid frågor som rör exempelvis arbetsgivarintyg kan du direkt som medarbetare kontakta Löneservice via 08-123 76 999 val 1, alternativt maila till lon.navet@regionstockholm.se 

Ska du skicka in post till Löneservice är det nedan adresser:

Internadress: Löneservice Lön 1, Verksamhetsstöd Lindhagensgatan 100 plan 3.
Externadress: Löneservice Lön 1, Serviceförvaltningen, Box 30076, 104 25 Stockholm

Löneservice och HR Direkt

Telefon: 08-123 769 99 

Val 1: Lön & Heroma systemstöd
Val 2: Anställning & Rekrytering

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset
HR-avdelningen
Sjukhusledningen, C1 89
141 86 Stockholm

HR-direktör

Helena Sundén
E-post: Helena Sundén

Assistent till HR-direktör

Tina Hjortsberg
E-post: Tina Hjortsberg