Toppmodernt i nya Karolinska Solna

Den nya sjukhusbyggnaden är ett toppmodernt sjukhus och ett av världens mest miljövänliga universitetssjukhus. Sjukhuset öppnade för de första patienterna under 2016. Det nya sjukhuset är i full drift 2018.

Till sjukhuset kommer de allra svårast skadade och sjuka patienterna.I den nya byggnaden ska det bland annat bedrivas högspecialiserad cancer- och hjärtsjukvård, akut trauma och barnsjukvård.

Hit kommer patienterna akut med ambulans, helikopter eller via remiss från vårdgivare i hela Stockholms läns landsting – i vissa fall även från övriga landet. Dessutom kan även de patienter som går på behandling på Karolinska tas emot akut här.

Här finns en helikopterplatta på taket, med plats för två helikoptrar och en ambulanshall med plats för flera ambulanser och intensivvårdsambulanser.

Patienten först

Patientrummen är enkelrum med en extrabädd för närstående. Förutom högre integritet bidrar enkelrummen till att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Rummens utformning och storlek skapar förutsättningar för vårdpersonalen att arbeta i team direkt hos patienten.

"Patienten först" är ett viktigt ledord i arbetet med utformning av nya sjukhusbyggnaden och planering av vården.

Integrera vård och patientnära forskning

Utformningen av den nya sjukhusbyggnaden gör det möjligt för vård, forskning och utbildning att samverka i ännu högre grad. Till exempel är mottagnings- och vårdrum anpassade för att såväl undersökning och patientnära forskning ska kunna bedrivas. Här finns också många naturliga mötesplatser mellan vården och akademien. Ett nytt forskningshus, BioClinicum, byggs i direkt anslutning till sjukhuset och närheten till Karolinska Institutet är en viktig del för de bästa möjligheterna för den patientnära forskningen.

Funktionellt, mänskligt och skandinaviskt

Ambitionen är att miljön ska vara såväl patientsäker och funktionell som behaglig. Skandinaviska material genomsyrar inredningen i hela sjukhuset samtidigt ger glasfasader, ljusgårdar och gröna stråk ge ljus och grönska. Miljökraven är högt ställda och universitetssjukhuset blir ett av världens mest miljövänliga och hållbara. Konst kommer att finnas överallt och inom NKS-projektet görs en av de största konstsatsningarna i svensk offentlig miljö.

Sjukhuset är även konstruerat för att lätt kunna byggas om och möta framtida verksamhets- och vårdbehov.

Möter framtidens vårdbehov

Nya Karolinska Solna-projektet är en viktig del i FHS, planen för Framtidens hälso- och sjukvård, tillsammans med andra stora satsningar på övriga akutsjukhus och på vården i Stockholms läns landsting. 

NKS-projektet är även en viktig hävstång i Karolinska Universitetssjukhusets arbete med att anpassa verksamheten till den framtida vården i Stockholm. Byggpårojektet Nya Karolinska Solna, är nu färdigt.Det är Karolinska Universitetssjukhuset som har i uppdrag att planera för den vårdverksamhet som Karolinska Universitetssjukhuset ska bedriva framöver i Huddinge och Solna.

Mer om nya universitetssjukhuset Solna