Miljöer för vård, forskning och utbildning

Karolinska Universitetssjukhuset har ansvar för den högspecialiserade vården i Region Stockholm. Här tas de svårast sjuka och skadade patienterna om hand. Utvecklingen och förändringarna på Karolinska utgör en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården i Stockholmsområdet. Sjukhuset ger universitetssjukvård där vård, forskning och utbildning integreras till nytta för patienten.

Nyheter

Webbredaktör: Hanna Mellbin