Kort vårdfakta nya sjukhusbyggnaden Solna

Vården bedrivs utifrån teman vilket sätter patientens samlade medicinska behov ännu mer i centrum. Enkelrum, fler operationssalar och plats för två helikoptrar möter den avancerade vårdens framtida behov.

Temaområden

Vården på Karolinska Universitetssjuhset i Solna bedrivs i teman. Med temavården sätts patientens samlade medicinska behov ännu mer i centrum.

Vårdavdelningar, mottagningar och dagvård organiseras efter teman. Målet är att när vårdteamen jobbar tematiskt skapas ännu smidigare patientflöden. Detta innebär också att olika verksamheter som behandlar samma patientgrupp kommer att arbeta mer sammanhållet.

Den nya sjukhusbyggnadens utformning och rumsliga placering med närhet till viktiga funktioner som intensivvård och operation gör det möjligt att bedriva vård i teman. Samtidigt främjar det tematiska arbetssättet även medicinsk utveckling och forskning genom att specialisterna samverkar på olika nivåer. Temana är från den 1 januari 2020:

  • Barn
  • Kvinnohälsa
  • Hjärta, Kärl och Neuro
  • Cancer
  • Akut och Reparativ medicin
  • Inflammation och Infektion
  • Åldrande

Kort vårdfakta om nya sjukhusbyggnaden

Alla 630 patientrum är enkelrum, med egen dusch och toalett. Det nybyggda sjukhuset har därmed 630 vårdplatser. Patientrummen är ca 19 kvm stora. Här kan vårdpersonalen samlas runt patienten för undersökning och behandling.

För snabbare analys av provsvar, kommer det att finnas rum för patientnära analys på flera platser på sjukhuset. Även utrustning för teknikkrävande undersökningar såsom röntgen och MR kommer att finnas på flera ställen på sjukhuset och vara anpassad till de diagnoser som behandlas på närliggande avdelningar.

Det kommer att finnas 36 operationssalar, varav tre hybridsalar. 100 dagvårdsplatser och 168 mottagningsrum. Operationssalarna är 60, 90 eller 120 kvm stora.

På taket finns en helikopterplatta, med plats för två helikoptrar, där en kan landa eller starta när det står en parkerad. Akutverksamheten i den nya sjukhusbyggnaden, Nya Karolinska Solna, anpassas för traumapatienter och de allra svårast skadade och sjuka.

Vårdplatser

Från 2018 ska Karolinska Solna ha 730 vårdplatser, varav 630 i den nya sjukhusbyggnaden. 100 vårdplatser kommer då att finnas i andra byggnader på nuvarande sjukhusområde i Solna.

Akutmottagning

Karolinska Universitetssjukhuset kommer att ha akutmottagningar för barn och vuxna både i Solna och i Huddinge, men med lite olika inriktningar. Akutmottagningen i Solna anpassas efter det högspecialiserade uppdraget. Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser när det gäller utrustning och personal.