Biblioteket i Huddinge för patienter

På biblioteket i Huddinge finns bland annat romaner, faktaböcker, tidningar, ljudböcker, DAISY-böcker, musik och film. Patienter på vårdavdelningarna får låna bandspelare, DVD-spelare, CD-spelare och hörlurar. I bokhyllor på vårdavdelningarna finns det biblioteksböcker att låna.

Biblioteket på Karolinska Universitetssjukhuset är öppet för sjukhusets patienter (som går på behandling eller är inlagda), deras anhöriga samt sjukhuspersonal.

Om du ligger inne på sjukhuset kan du själv (eller med vårdpersonalens hjälp) beställa något att läsa via mail eller telefon. När biblioteket har stängt går det bra att prata in ett meddelande på telefonsvararen. Bibliotekspersonal levererar sedan till avdelningen eller i utlämningsskåp utanför bibliotek enligt överenskommelse. Inneliggande patienter behöver inte ha lånekort för att få låna från sjukhusbiblioteket, men behöver ange avdelningen man är inlagd på. 

Det går bra att beställa böcker eller film i förväg om du ska bli inlagd på sjukhuset. Kontakta oss och ange vad du vill låna, ditt namn, telefon, e-postadress, avdelning samt datum då du ska läggas in. 

Återlämna i bibliotekets återlämningslådor som står utanför biblioteket och i sjukhusets hisshallar. Spelare och hörlurar kan lämnas på sjukhusavdelningens expedition för upphämtning - glöm inte att kontakta biblioteket och meddela vilken avdelning du lämnat på.

Om biblioteket

Patientbiblioteket tillhör Stockholms stadsbibliotek, och för att låna här behöver du ett lånekort från Stockholms stadsbibliotek (gäller ej inneliggande patienter). Om du inte har något kort kan du få hjälp på sjukhusbiblioteket. Du får låna här om du är patient eller närstående till en patient på Karolinska Universitetssjukhuset, eller är personal eller student med placering på sjukhuset.

Patientbiblioteket finns även i Solna.

Sök böcker

Sök efter patientbibliotekets böcker i Stockholms stadsbiblioteks bokkatalog

Låna e-böcker

Så lånar du e-böcker

Hälsoinformation 

Sök och reservera medicinska böcker i den gemensamma katalogen för Region Stockholms bibliotek. Du kan även få hjälp av en bibliotekarie att söka information om olika sjukdomar.

Ring så kommer vi!

Som patient/närstående kan du ringa in beställningar dygnet runt. När biblioteket har stängt går det bra att prata in ett meddelande på telefonsvararen. Senast nästa dag kommer bibliotekarien upp till avdelningen med det som har beställts.

Telefon: 08-585 800 65 (expedition) eller 08-585 800 66 (kontor).

 

Kontakta Biblioteket Huddinge

Skicka e-post: Biblioteket
Adress: Plan 5, mittemot Apoteket, C2:59

Öppettider för Biblioteket Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Telefon: 08-585 800 65

Bibliotekschef

Helena Kettner Rudberg
08-517 739 70