Biblioteket i Solna för patienter

På patientbiblioteket i Solna finns bland annat romaner, faktaböcker, tidningar, ljudböcker, DAISY-böcker, och musik. Som patient eller närstående på en vårdavdelning får du även låna filmer, DVD- och CD-spelare samt hörlurar.

Biblioteket på Karolinska Universitetssjukhuset är öppet för sjukhusets patienter (som går på behandling eller är inlagda), deras anhöriga samt sjukhuspersonal.

Om du ligger inne på sjukhuset kan du själv (eller med vårdpersonalens hjälp) beställa något att läsa via mail eller telefon. När biblioteket har stängt går det bra att prata in ett meddelande på telefonsvararen. Bibliotekspersonal levererar sedan till avdelningen under vardagar. Inneliggande patienter behöver inte ha lånekort för att få låna från sjukhusbiblioteket, men behöver ange avdelningen man är inlagd på. 

Det går bra att beställa böcker eller film i förväg om du ska bli inlagd på sjukhuset. Kontakta oss och ange vad du vill låna, ditt namn, telefon, e-postadress, avdelning samt datum då du ska läggas in. 

Återlämna i bibliotekets återlämningslåda utanför biblioteket om det är stängt. Spelare och hörlurar kan lämnas på sjukhusavdelningens expedition för upphämtning - glöm inte att kontakta biblioteket och meddela vilken avdelning du lämnat på.

Om biblioteket

Patientbiblioteket ligger i samma lokal som Vårdforum och tillhör Stockholms stadsbibliotek, och för att låna här behöver du ett lånekort från Stockholms stadsbibliotek (gäller ej inneliggande patienter). Om du inte har något kort kan du få hjälp på sjukhusbiblioteket.

Patientbiblioteket finns även i Huddinge. I Solna finns även barnbiblioteket på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Sök böcker

Sök efter patientbibliotekets böcker i Stockholms stadsbiblioteks bokkatalog. Filtrera till Patientbibliotek Karolinska Solna. 

Låna e-böcker

Så lånar du e-böcker

Hälsoinformation

Sök och reservera medicinska böcker i den gemensamma katalogen för Region Stockholms bibliotek. Du kan även få hjälp av en bibliotekarie att söka information om olika sjukdomar.

Ring så kommer vi!

Som patient/närstående kan du ringa in beställningar dygnet runt. När biblioteket är stängt finns det telefonsvarare.

Telefon: 08-585 80066

 

Kontakta Biblioteket Solna

Skicka e-post: Biblioteket
Adress: Bibliotek A5:06, huvudentrén Eugeniavägen 3, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Öppettider för Biblioteket Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Telefon: 08-123 74132

Bibliotekschef

Helena Kettner Rudberg
08-517 739 70