Klinisk utbildning för högskolestuderande

Du som gör din kliniska utbildning eller praktik på Karolinska Universitetssjukhuset möter dagligen patienter som har behov av högspecialiserad vård. Du får tillgång till en mycket hög kompetens från sjukhusets handledare och medarbetare inom många olika professioner. Det finns ett brett spektrum av vårdområden, varav flera är unika för just Karolinska Universitetssjukhuset.

En central del av arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset är att utbilda. Varje år utbildar vi  många tusen studenter i den kliniska verksamheten.  Den praktiska träningen utgår ifrån olika professioner och öppnar för framtida jobb inom hälso- och sjukvården. Vi ser dig som studerar som en blivande medarbetare och kollega.

Sjukhuset tar emot studenter främst från Karolinska Institutet och Röda korsets högskola men även från andra universitet och enskilda högskolor i regionen. Utbildnings­programmen är både på grund- och avancerad nivå. Våra största grupper av studenter utbildas inom sjuk­sköterske­­programmet och läkarprogrammet.

På sjukhuset är forskning och utbildning väl integrerade med varandra. Det innebär att det finns goda förutsättningar för dig som student att även ta del av de senaste forskningsrönen.

Du som studerar på ett lärosäte utanför Stockholms län har möjlighet att göra din praktik vid Karolinska Universitetssjukhuset, men förutsättningen är att det finns plats eftersom regionens studenter har företräde. Kontakta din praktikplatssamordnare på ditt lärosäte så kan han/hon förmedla att du är intresserad. Alla kontakter med sjukhuset måste gå via en praktikplats­samordnare.

Studentsalar och studentavdelningar

Du som är sjuksköterskestudent och har din praktik på sjukhuset har möjlighet att ha din placering på någon av de studentsalar som finns på vissa kliniker. På en studentsal samlas flera studenter som är placerade på samma avdelning. Studenterna är aktiva hela tiden och sköter en stor del av arbetet med patienterna. En erfaren handledare finns tillgänglig och ansvarar för vården och utbildningen.

Landstingets information för dig som är högskolestudernade

Kontakt

Helena Wegendal, utbildningssamordnare

Telefon: 08-517 798 61

E-post: Helena Wegendal