Specialisttjänstgöring, ST

Som ST-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset har du möjlighet att utbilda dig inom någon av våra över 40 specialiteter. På sjukhuset bedrivs avancerad och högspecialiserad sjukvård med ett stort och brett patienturval, samt internationellt ledande forskning och utbildning.

Karolinska Universitetssjukhuset är en av landets största utbildningsplatser för blivande specialistläkare. Specialisttjänstgöring, ST, är den vidareutbildning som legitimerade läkare genomför för att uppnå specialistkompetens. På sjukhuset tjänstgör cirka 670 ST-läkare. 

Behörighet

ST-tjänstgöringen på Karolinska Universitetssjukhuset är tillsvidareanställningar. Du måste vara legitimerad läkare för att söka en ST-tjänst. Det är ofta en merit att ha tjänstgjort som underläkarvikarie inom en verksamhet innan du ansöker.

ST-tjänster annonseras på sjukhusets webb under Jobb.

Forskning under ST

Forskning och utbildning är centrala delar av vårt uppdrag som universitetssjukhus och genomsyrar även ST-utbildningen. Som ST-läkare hos oss kan du årligen söka Forskar-ST medel och alla ST-läkare som disputerar eller genomgår halvtidskontroll under sin ST på sjukhuset får ett betydande lönepåslag.

Ledarskap och allmänna kompetenser

Alla ST-läkare erbjuds ett omfattande ledarskaps- och medarbetarprogram (LIST) som sträcker sig över tre år.

Handledning och bedömning

Som ST-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset kommer du att handledas av en av våra specialister som genomgått handledarutbildning och har kunskap om de bedömningsmetoder vi använder. Du har som ST-läkare hos oss rätt att vid minst tre tillfällen få strukturerad feedback på din utveckling vid så kallad  specialistläkarkollegium. 

Samarbete med Karolinska Institutet

Vi samarbetar nära med Karolinska Institutet för att hålla en hög akademisk kvalitet och profil på ST-tjänsterna. Du har möjlighet att få plats på kurser inom Karolinska Institutets ordinarie forskarutbildningsprogram för att uppnå delmålen inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Expertis inom pedagogik och utvärdering från Karolinska Institutet finns nära knuten till ST-verksamheten.

ST-studierektorer

Varje verksamhet på Karolinska har en ST-studierektor med tid avsatt för sitt uppdrag som ansvarar för att ST-läkarens utbildning på kliniken. För att stärka ST-studierektorerna anordnar vi, tillsammans med Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) och Karolinska Institutet, ett unikt ettårigt utbildningsprogram: Leading for change – med fokus på pedagogiskt ledarskap.

ST-ledningen:

Lars Kihlström, ST-rektor
E-post: Lars Kihlström

Eva Johansson, Utbildningshandläggare
E-post: Eva Johansson

Jonas Nordquist, Medicinsk pedagog
E-post: Jonas Nordquist