APL och LIA för studerande från gymnasier, komvux och yrkeshögskolor

Du som gör din APL eller LIA på Karolinska Universitetssjukhuset möter dagligen patienter som har behov av både högspecialiserad vård och kvalificerad omvårdnad. Du får tillgång till en hög kompetens från sjukhusets handledare och medarbetare inom många olika professioner och verksamheter

En central del av Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag är utbildning, och för studerande från gymnasier, kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskolor erbjuds varje termin APL- och LIA-platser.

För blivande undersköterskor som studerar inom Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasier och inom kommunal vuxenutbildning erbjuds arbetsplatsförlagt lärande (APL). För blivande medicinska sekreterare, blivande steriltekniker samt specialistutbildningar för undersköterskor på yrkeshögskolan erbjuds lärande i arbete (LIA).

Karolinska Universitetssjukhuset följer Region Stockholms regelverk för APL och LIA som finns på Region Stockholms hemsida.

För dig som är studerande

Det är många som vill göra APL och LIA på Karolinska. För att det ska fungera på bästa sätt ska din skolas praktiksamordnare ha kontakt med sjukhuset. Du som studerande kontaktar din lärare på skolan och frågar om du kan göra APL eller LIA på Karolinska.

Om du bor i Stockholm men studerar på en skola utanför Region Stockholm har du också möjlighet att göra LIA på Karolinska Universitetssjukhuset, men förutsättningen är att det finns platser eftersom studerande på skolor i Stockholm har företräde.

För dig som är APL/LIA samordnare på en skola

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, är en central del i utbildningen till ett vårdyrke. I Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag ingår att erbjuda så många APL och LIA-platser som möjligt med god kvalitet.

Du som är APL/LIA-samordnare ansvarar för förfrågan om platser för elevernas räkning, och tillsammans med lärarna för att informera eleverna om vilka rutiner och regler som gäller. Ansökan om platser görs enligt Region Stockholms riktlinjer.

Kontakt

Utbildningshandläggare

Maria Mörk
Mobil: +46725981338
maria.mork@karolinska.se