Praktik för studerande på gymnasium och yrkeshögskola

Du som gör din praktik på Karolinska Universitetssjukhuset möter dagligen patienter som har behov av både högspecialiserad vård och kvalificerad omvårdnad. Du får tillgång till en hög kompetens från sjukhusets handledare och medarbetare inom många olika professioner och verksamheter.

En central och viktig del av Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag är att utbilda och årligen utbildas ett stort antal vårdstuderande från regionens gymnasier och yrkeshögskolor. 

Den praktiska träningen är anpassad för olika yrkesgrupper och vi ser våra elever som blivande medarbetare och kollegor. Den största gruppen studerande från gymnasiet är blivande undersköterskor.

Sjukhuset har ett brett spektrum av vårdområden och ett 90-tal vårdavdelningar och mottagningar vilka erbjuder praktikplatser. Vissa vårdområden är dessutom unika för Karolinska Universitets­sjukhuset.

För dig som är vårdstuderande

Det är många som vill göra sin praktik på sjukhuset. För att hanteringen av platser ska fungera på bästa sätt ska du som studerande kontakta din lärare på skolan så att han/hon kan samla ihop och förmedla behovet av skolans samtliga praktikplatser. Alla kontakter med sjukhuset ska gå via skolan.

Studerar du på en skola utanför Stockholms län har du också möjlighet att göra din praktik vid Karolinska Universitetssjukhuset, men förutsättningen är att det finns plats eftersom regionens studerande har företräde.

Karolinska Universitetssjukhuset följer Stockholms läns landstings regelverk för praktikplatser för gymnasium och yrkeshögskola.

För dig som är skolans praktiksamordnare

Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, och lärande i arbete, LIA, är en central del i vårdutbildningarna. I sjukhuset uppdrag ingår att ansvara för att erbjuda så många platser som möjligt med god kvalitet.

Du som är APL/LIA-samordnare ansvarar för förfrågan om platser för elevernas räkning och tillsammans med lärarna för att informera eleverna om vilka rutiner och regler som gäller och vad de själva ansvarar för inför sin praktikperiod.

Karolinska Universitetssjukhuset följer Stockholms läns landstings regelverk för APL och LIA.

Kontaktansvarig

Utbildningshandläggare

Maria Mörk
Mobil: +46725981338
maria.mork@karolinska.se