Praktik för studerande på gymnasium, komvux och yrkeshögskola

Du som gör din praktik på Karolinska Universitetssjukhuset möter dagligen patienter som har behov av både högspecialiserad vård och kvalificerad omvårdnad. Du får tillgång till en hög kompetens från sjukhusets handledare och medarbetare inom många olika professioner och verksamheter.

En central del av Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag är att erbjuda verksamhetsintegrerat lärande, och varje år utbildas studerande från gymnasieskolornas Vård- och Omsorgsprogram, komvux och yrkeshögskolor.

För studerande från gymnasier och komvux ordnas arbetsplatsförlagt lärande (APL) för blivande undersköterskor. För studerande från yrkeshögskolan erbjuds lärande i arbete (LIA) för blivande medicinska sekreterare och olika specialistutbildningar för undersköterskor.

Karolinska Universitetssjukhuset följer Region Stockholms regelverk för APL och LIA för gymnasium, komvux och specialistutbildningar för undersköterskor. Samt Region Stockholms regelverk för LIA-samordnare för medicinska sekreterare.

För dig som är studerande

Det är många som vill göra sin praktik på sjukhuset. För att hanteringen av platser ska fungera på bästa sätt ska du som studerande kontakta din lärare på skolan som samlar ihop och förmedlar behovet av skolans samtliga praktikplatser. Alla kontakter med sjukhuset ska gå via skolan.

Studerar du på en skola utanför Region Stockholm har du också möjlighet att göra din praktik vid Karolinska Universitetssjukhuset, men förutsättningen är att det finns plats eftersom regionens studerande har företräde.

För dig som är skolans praktiksamordnare

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, är en central del i vårdutbildningarna. I sjukhuset uppdrag ingår att ansvara för att erbjuda så många platser som möjligt med god kvalitet.

Du som är APL/LIA-samordnare ansvarar för förfrågan om platser för elevernas räkning och tillsammans med lärarna för att informera eleverna om vilka rutiner och regler som gäller och vad de själva ansvarar för inför sin praktikperiod.

 

Kontaktansvarig

Utbildningshandläggare

Maria Mörk
Mobil: +46725981338
maria.mork@karolinska.se