Allmäntjänstgöring, AT

Du som gör din AT-tjänstgöring på Karolinska Universitetssjukhuset får tillträde till avancerad och högspecialiserad sjukvård och ett stort och brett patienturval. Du får också tillgång till internationellt ledande forskning. Sjukhusets anställda har hög kompetens och omfattande akademiska meriter.

Karolinska Universitetssjukhuset är en av landets största utbildningsplatser för blivande läkare. Allmäntjänstgöring, AT, är den vidareutbildning som du måste genomföra  för att erhålla läkarlegitimation enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. På sjukhuset tjänstgör cirka 110 AT-läkare.

Behörighet och ansökan

AT är en tidsbestämd utbildningstjänst under 18 månader. Du måste ha avlagt läkarexamen för att söka AT-tjänst. Tjänsterna utlyses två gånger per år (vecka 9 och vecka 38) under Jobb på sjukhusets webb. Annonsering görs även i Läkartidningen.

För 2015 publiceras annonsen vecka 8. Sista ansökningsdag är  den 4 mars. De sökande med högst rankning kommer att kallas till intervju den 16 mars.

Varje år utannonseras 36 AT-tjänster och 12 forskar AT-tjänster med avsatt tid för forskning.

Utbildning under AT

Din AT-tjänstgöring inleds med en introduktionsvecka med allmän information och utbildningsdagar med fokus på akut omhändertagande av patienter med kirurgiska och medicinska sjukdomstillstånd.

I utbildningen ingår bland annat 13 heldagsseminarier per år, lunchseminarier varje vecka, en tvådagars traumakurs samt träning i effektivt samarbete. Seminarierna och kurserna leds av erfarna kliniker och ledande forskare knutna till sjukhuset. Du erbjuds också att gå på AT-stämman som hålls i Stockholm varje år.

Utbildningen innehåller även program för professionell utveckling och ledarskap. Detta genomförs i mindre grupper under hela AT.

Traineedagar

Är du intresserad av ledarskap, vårdens organisation och styrning finns möjlighet att söka Traineedagar. Du får följa en person i sjukhusledningen under en hel vecka och ta del av hans/hennes arbete.

Traineedagarna är en av sjukhusets satsningar för att stärka framtidens ledarskap inom hälso- och sjukvården.

Handledning

Som AT-läkare får du handledning under hela din utbildning. Du träffar din handledare regelbundet och får återkoppling och stöd i din professionella utveckling.

AT-råd

AT-läkarna träffas regelbundet i ett så kallat AT-råd. Vid varje AT-start utses två representanter som representerar kollegor vid AT-studierektorsmöten. Varje år ordnar AT-läkarna själva en högtidlig fest med middag, där bland annat årets handledarpris delas ut.

Sjukhusets AT-administration ger stöd och verkar för sammanhållning, kontinuitet och trygghet under hela AT-tjänstgöringen.

AT-block

AT-tjänstgöringen indelas i block som omfattar 4 perioder: 4,5 månader kirurgi, 4,5 månader medicin (båda med stark akutmedicinsk profil) 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin.

Forskar-AT

Forskar-AT innebär att du som AT-läkare kan kombinera den ordinarie kliniska tjänstgöringen med tillägg för upp till 12 månaders forskning vid Karolinska Institutet.

Blocken inleds och avslutas med klinisk tjänstgöring och forskningsperioderna läggs in mellan de kliniska perioderna. Den totala AT- tjänstgöringstiden blir inlusive forskar-AT upp till 30 månader.   

Forskar-AT kan sökas av både doktorander och disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid Karolinska Institutet.

Läs mer om forskar-AT på Karolinska Institutets webb.      

Kontakt

Lotta Renström Koskela, AT-studierektor

Elisabeth Whittaker, AT-utbildningshandläggare