Allmäntjänstgöring, AT

Du som gör din AT-tjänstgöring på Karolinska Universitetssjukhuset får tillträde till ett stort och brett patienturval samt avancerad och högspecialiserad sjukvård. Du får också tillgång till internationellt ledande forskning. Sjukhusets anställda har hög kompetens och omfattande akademiska meriter.

Karolinska Universitetssjukhuset är en av landets största utbildningsplatser för blivande läkare. Allmäntjänstgöring, AT, är den vidareutbildning som du måste genomföra för att erhålla läkarlegitimation enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. På sjukhuset tjänstgör cirka 110 AT-läkare.

Behörighet och ansökan

AT är en tidsbestämd utbildningstjänst under 18 månader. Du måste ha avlagt läkarexamen för att kunna påbörja en AT-tjänst. Tjänsterna utlyses två gånger per år under Jobb på sjukhusets webb.

Varje år utannonseras 34 AT-tjänster och 14 forskar AT-tjänster med avsatt tid för forskning.

AT-block

AT-tjänstgöringen indelas i block som omfattar 3 perioder: 9 månader på sjukhuset med placering inom kirurgiska och internmedicinska specialiteter, därefter 9 månader inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) med 3 månaders placering inom psykiatri och 6 månader inom allmänmedicin.

Samtliga AT-läkare börjar sin tjänstgöring med ett 3 månader långt avsnitt med akutsjukvård där man varvar tjänstgöring på akutmottagningen med tjänstgöring på akutvårdsavdelningar. Denna placering sker i Huddinge. Därefter placeras ni huvudsakligen på den ena siten, Solna eller Huddinge för resterande placeringar inom kirurgiska och internmedicinska specialiteter.

Forskar-AT

Forskar-AT innebär att du som AT-läkare kan kombinera den ordinarie kliniska tjänstgöringen med tillägg för upp till 12 månaders forskning vid Karolinska Institutet.

Blocken inleds och avslutas med klinisk tjänstgöring och forskningsperioderna läggs in mellan de kliniska perioderna. Den totala AT- tjänstgöringstiden blir inlusive forskar-AT upp till 30 månader.

Forskar-AT kan sökas av både doktorander och disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid Karolinska Institutet.

Utbildning under AT

Din AT-tjänstgöring inleds med två introduktionsveckor med allmän information och utbildningsdagar med fokus på akut omhändertagande av patienter med kirurgiska och medicinska sjukdomstillstånd.

Under din AT-tjänst kommer du regelbundet att delta i flera heldagsutbildningar med föreläsningar, praktiska workshops och seminarier i mindre grupper. Utöver det erbjuder vi lunchföreläsningar varje vecka, traumakurs och ultraljudskurs. Seminarierna och kurserna leds av erfarna kliniker och ledande forskare knutna till sjukhuset. Du erbjuds också att gå på AT-stämman som hålls i Stockholm varje år.

Utbildningen innehåller även program för professionell utveckling och ledarskap. Detta genomförs i mindre grupper under hela AT.

Handledning

Som AT-läkare får du handledning under hela din utbildning. Du träffar din handledare regelbundet och får återkoppling och stöd i din professionella utveckling.

AT-råd

Vid varje AT-start utses två representanter som representerar kollegor vid AT-rådsmöten med studierektorer för varje verksamhet samt AT-administrationen.
Sjukhusets AT-administration ger stöd och verkar för sammanhållning, kontinuitet och trygghet under hela AT-tjänstgöringen.

Kontakt

Cecilia Wredberg, AT-chef

Lotta Renström Kosskela, AT-chef