Utbildning

Dagens utbildning förbereder morgondagens medarbetare. Att tillhandahålla kvalitetssäkra akademiska lärandemiljöer utgör en viktig och naturlig del i vårt arbete.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och  praktik är en central och integrerad del av arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset. Utbildningen har också en given anknytning till den kliniska forskning som bedrivs på sjukhuset. Varje termin tar vi emot många tusen studerande från universitet och högskolor, gymnasieskolor, komvux och yrkeshögskolor.

VIL/VFU på universitets-/högskolenivå sker i nära samverkan främst med Karolinska Institutet men även med andra universitet och högskolor. Klinisk utbildning på gymnasienivå sker i nära samverkan med Stockholms gymnasier, komvux och yrkeshögskolor.

Vidare har sjukhuset flertalet interprofessionella lärandemiljöer.

Allmän- och specialisttjänstgöringen för AT- och ST- läkare sker väl integrerat i kliniker­na/verksamheterna.