Kurser och utbildning

KTA erbjuder utbildningar och kurser inom kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP).

Vårens kurstillfällen 2023

Höstens kurstillfällen 2023

Vår expertis - Good Clinical Practice (GCP) och kliniska prövningar

KTA erbjuder utbildningar och kurser inom området kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP). GCP är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för kliniska läkemedelsprövningar som definierar hur man förbereder, startar, genomför och avslutar en studie samt ansvarsfördelningen mellan involverade parter. Dagens regelverk ställer krav på att både den som är ansvarig för att utföra prövningen på kliniken och övriga medarbetare som deltar i arbetet, ska ha adekvata kunskaper inom GCP.​

För dig som jobbar inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland

Anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland har möjlighet att gå utvalda kurser hos KTA för endast en administrationsavgift.  

Kurser och priser

Du kan gå följande kurser för en administrationsavgift om 300 kr exklusive moms:

Bra att veta

Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras hela administrationsavgiften om 300 kr exklusive moms.

Priserna gäller endast för ovan kurser. KTAs övriga utbildningar fortlöper med ordinarie pris för samtliga deltagare.

Vid frågor, kontakta kta.karolinska@regionstockholm.se

Våra utbildningar