Kurser och utbildning

KTA erbjuder utbildningar och kurser inom kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP).

Höstens kurstillfällen 2022

Vår expertis - Good Clinical Practice (GCP) och kliniska prövningar

KTA erbjuder utbildningar och kurser inom området kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP). GCP är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för kliniska läkemedelsprövningar som definierar hur man förbereder, startar, genomför och avslutar en studie samt ansvarsfördelningen mellan involverade parter. Dagens regelverk ställer krav på att både den som är ansvarig för att utföra prövningen på kliniken och övriga medarbetare som deltar i arbetet, ska ha adekvata kunskaper inom GCP.​

För dig som jobbar inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland

Forum Stockholm Gotland satsar nu på utbildningar inom kliniska prövningar tillsammans med KTA för att förbättra förutsättningarna för kliniska studier. Anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland har just nu möjlighet att gå utvalda kurser hos KTA för endast en administrationsavgift.  

Kurstillfällen och priser

Du kan gå följande kurser för en administrationsavgift om 300 kr exklusive moms:

Bra att veta

Priserna gäller endast vid dessa tillfällen, anmäl dig så fort som möjligt då varje kurstillfälle har ett begränsat antal platser. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras hela administrationsavgiften om 300 kr exklusive moms.

Våra övriga utbildningar fortlöper som vanligt och du är varmt välkommen att boka dem för ordinarie pris. Vid frågor, kontakta Helene Sjöö på helene.sjoo@regionstockholm.se eller  072-598 14 19.

Läs mer om Forum Stockholm Gotland

Våra utbildningar

Anpassningar på grund av covid-19

Med anledning av covid-19 har Karolinska Trial Alliance beslutat att hålla GCP-kurserna online istället. Vi följer utvecklingen noga - håll utkik på här på hemsidan för aktuell information.