Samarbete med företag

Karolinska ingår innovationssamarbeten med företag för att kunna möta de utmaningar som vården står inför – och för att kunna dra mesta möjliga nytta av de möjligheter som bland annat ny teknik erbjuder. Syftet är helt enkelt att maximera våra förutsättningar att driva utvecklingen av vården efter verkliga behov, nu och i framtiden.

Morgondagens sjukvård utvecklas i nära samarbete mellan näringslivet och Karolinskas kliniker, forskare och patienter. Det ger innovationer som vården behöver – och efterfrågar.

Från enstaka piloter till mångåriga innovationspartnerskap

Karolinska Universitetssjukhuset etablerar nationella och internationella innovationssamarbeten och driver utvecklingen genom att identifiera nya innovationsområden. Vi samarbetar med företag i olika omfattning, från piloter för att utforska ett specifikt område till innovationspartnerskap – långsiktiga avtal som ger möjlighet att samarbeta inom ett flertal områden över tid.

Innovationspartnerskap

En dynamisk miljö för innovation

Ett partnerskap med Karolinska Universitetssjukhuset ger samarbete med ett av Europas största universitetssjukhus med omrking 15 400 medarbetare och 1,5 miljoner patientbesök per år. I vår verksamhet ryms sjukvård som omfattar både de stora folksjukdomarna och mer sällsynta sjukdomstillstånd. Tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige.

Karolinska har två sjukhus-sajter belägna i kraftigt växande life science-kluster: Hagastaden i Solna och Flemingsberg i Huddinge. Det ger en dynamisk miljö för innovation med närhet till den högspecialiserade vården och dess experter i form av kliniker – och patienter.

Vårdens behov – nu och i framtiden

Målet för samarbetet med strategiska partners inom industrin är att ta fram innovationer som vården behöver. Patientnyttan står alltid i fokus. Därför utvecklar vi metoder för att identifiera sjukvårdens behov, nu och i framtiden.

 

Vill du komma i kontakt med Innovationsplatsen?
Skicka ett e-mail.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska