Rapport: Hemsjukhusvård – lärdomar av hemmonitorering för avancerad vård i hemmet

Nyhet

Hur kan vi skapa individanpassad vård utanför sjukhusen för personer med svår kronisk sjukdom? Nu publicerar det regionala projektet Hemsjukhusvård sina lärdomar av hemmonitorering, där olika värden mäts kontinuerligt hemma för att förebygga försämring, akutbesök och inläggning på sjukhus.

Slutrapport Hemsjukhusvård

Rapporten med lärdomar från Hemsjukhusvård omfattar olika relevanta aspekter för att utveckla trygg och säker avancerad vård i hemmet, som exempelvis

  • patientens roll och stöd för egenvård
  • arbetssätt och organisation
  • ersättningsmodeller
  • tekniska förutsättningar.

De case som undersökts är kontinuerlig monitorering av kroniskt sjuka, monitorering före och efter ingrepp samt hopital@home (där patienten kan vara hemma under slutskedet av vårdperioden).

Ladda ner rapporten och bilagorna här:

 

 

Det Vinnova-finansierade projektet Hemsjukhusvård är nu avslutat, men hemmonitorering av patienter fortsätter fram till årsskiftet.

Tidigare och kommande arbete kommer också att bidra till Karolinska@Home, en regional struktur som samlar initiativ för att patienter ska kunna vara hemma i högre utsträckning och samtidigt ha en trygg och säker kontakt med sjukhuset. Det kan handla om att ge vård på distans, underlätta egenvård och förebygga försämring vid kroniska och svåra sjukdomar.

Lärdomarna och insikterna rör bland annat:

✔ Värdet för patienterna. Förväntade effekter på livskvalitet,  sjukhusinläggning och överlevnad. Möjligheten till egenvård har stärkts, liksom motivation att fortsätta med nya levnadsvanor. Tryggheten och möjligheten att stanna hemma uppskattas. Bra att slippa resor som kostar och tar tid. 

✔ Värdet för sjukvården. Individualiserad uppföljning av patienter, bättre styrning av patientflödet, mindre sjukvårdskonsumtion, bättre kvalitet vid uppföljning av patienter med hög risk och möjlighet att spara sjukhusresurser (sängplatser, personal). 

✔ Betydelse för specialistvården. Möjlighet att noga följa högriskpatienter. Det behövs bland annat mer avancerad uppföljning eftersom det handlar om svårt sjuka patienter med kroniska tillstånd. Bättre tillgänglighet via distanskontakter. 

✔ Samverkan mellan vårdgivare – nödvändigt då patientgrupperna har kontakt med både primärvård och specialistvård med behov av enkel förflyttning mellan vårdnivåer.

✔ Nästa steg. Utvecklingen av distansvård fortsätter och samverkan är nödvändig. Spridning och uppskalning kräver mer än det vi kan tillhandahålla idag. Hur kan vårdorganisationerna rusta sig för nästa steg? Hur ser samverkansmodellen ut? Och hur kan företagen bidra?

Erfarenheterna bidrar till fortsatt utveckling

Projektet omfattade patienter med kroniska sjukdomar som förmaksflimmer, hjärtsvikt, KOL och den akuta åkomman endokardit (hjärtklaffsinfektion). Tanken är att lösningar som utvecklas ska kunna användas även för andra diagnosområden. Läs mer om Hemsjukhusvård här

Arbetet kommer också att bidra till Karolinska@Home, en regional struktur Karolinska har i uppdrag att utveckla, och som samlar en rad initiativ för att patienter ska kunna vara hemma i högre utsträckning och samtidigt ha en trygg och säker kontakt med sjukhuset. Det kan handla om att ge vård på distans, underlätta egenvård och förebygga försämring vid kroniska och svåra sjukdomar. 

Akut och högspecialiserad sjukhusvård även hemma

Projektet Hemsjukhusvård syftar till att skapa en individanpassad och adekvat vård med ökad livskvalitet utanför sjukhusen för personer med svår kronisk sjukdom.

För att kunna nå dit, har projektet som mål att etablera regionövergripande monitorering av patienter med svår kronisk sjukdom. Det möjliggör ett proaktivt arbetssätt där Region Stockholm kan förebygga behov av akut- och slutenvård samt öka patientens prognos, livskvalitet och delaktighet.

Projektet avslutades 25 oktober 2023.

Parter: Projektet drivs av Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO/ASIH) och Regionledningskontoret, med företagsparterna Siemens Healthineers, Cuviva och Coala Life och med stöd av Vinnova. 

Projektägare: Verksamhetschef Frieder Braunschweig, Tema Hjärta Kärl Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset

Ansvarig på Innovationsplatsen: Kristina Groth.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska