3 juli Almedalen 2017: Rebell eller struktur – vad krävs för innovation i vården?

Som första landsting har Stockholm nu en strategi för innovation. Men vad krävs för att gå från vision till verkstad? Diskussion och konkreta exempel på framgångsrik innovation av patienter, vårdpersonal och strategiska samverkanspartners.

3 juli Almedalen 13.15-14.40

Moderator: Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholm
Arrangör: SLL Innovation och Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset
Lokal: Bryggan, Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Öppna programmet som PDF här

 

Innovationslandstingsråd Daniel Forslund och innovationsdirektör Jan Andersson, SLL.

Hur kan landstingets innovationsstrategi möta vårdens utmaningar?

En diskussion utifrån exemplet Stockholms läns landsting, det första i landet med en särskild strategi för innovation. Vårdorganisationerna i Stockholms läns landsting har många exempel på hur medarbetare driver framgångsrik innovation. Nu stärker vi möjligheterna för mesta möjliga utväxling för våra medborgare – med en ny strategi och genom att samla innovationsverksamheterna under ett paraply: SLL Innovation.

Medverkande:

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, och Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör i Stockholms läns landsting.

BarncancerAppen har rönt stor uppskattning hos familjer som använder den – något som lett till flera fina utmärkelser. Innovationsledaren Therese Sjöberg (vänster) utvecklar appen tillsammans med vårdpersonal och patienter.
BarncancerAppen var startskottet för patienter och personal att börja utveckla tillsammans.

Vad händer när föräldrar till barn med cancer driver innovation?

BarncancerAppen har fått mycket uppmärksamhet, bland annat när de vann SLLs pris Gyllene Äpplet. Vad som är mindre känt är att app-arbetet blev starten på ett gemensam innovationsarbete för personal, patienter och närstående på Barnonkologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hittills har en ny akut dagvård för barnen öppnat och nu fortsätter man med fler innovationer för bättre barncancervård som digital provhantering och behandlingsöversikt. Är du också intresserad av att driva innovation i vården, utifrån verkliga behov? Välkommen att diskutera möjligheter och hinder!

Medverkande:

Lisa Ståhl, förälder till barn med cancer, Carina Kampe, vice ordförande i Barncancerfonden Stockholm-Gotland (patientföreningen) och Therese Sjöberg, Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset.

Barnonkologen har cirka 350 inneliggande patienter per år och appen har nu laddats ned cirka 1500 gånger över hela landet.

Hur kan drönare rädda liv vid plötsligt hjärtstopp?

Varje år drabbas 5000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, nästan alltid med dödlig utgång – men drönare som transporterar hjärtstartare kan öka överlevnaden även i svårtillgänglig miljö som skärgården. Men hur fungerar det i praktiken? Och vilka möjligheter finns i framtidens vård?

Hjärtstoppscentrum visar hur en specialutvecklad drönare och en lättviktshjärtstartare till relativt låg kostnad kan nå människor i avlägsna områden långt innan ambulans anländer. Det är kostnadseffektivt, säkert och kan bidra till ökad överlevnad i stora delar av Sverige och internationellt. I kombination med appen SMS Livräddare skapas ännu bättre möjligheter.

Medverkande:

David Fredman, drifts- och medicinskt ansvarig för SMS Livräddare vid Hjärtstoppscentrum Södersjukhuset, tillsammans med drönarutvecklarna Jan Björn och Sebastian Wallman

Hjärtdagvården – högre tillgänglighet till lägre kostnad

Fler patienter, färre vårdplatser – kan innovation lösa dilemmat?

Diskussion utifrån Hjärtdagvården på Karolinska, som ställdes inför en av vår tids största vårdutmaningar: En åldrande befolkning ökar trycket på sjukvården. Hjärtsvikt drabbar allt fler, men vårdplatserna räcker inte till. Vi måste tänka nytt. Men hur? Ett företag föreslog att Karolinska Universitetssjukhuset skulle köpa in fler hjärtpumpar – men skulle det lösa problemet? Personalen valde en annan mer innovativ väg.

Resultat: Tryggare och mer tillgänglig vård till lägre kostnad – vårdplatser har frigjorts och akutbesök och snabba återinläggningar minskat.

Nu vidgas satsningen till hela vårdkedjan och andra vårdgivare.

Medverkande:

Michael Melin, hjärtläkare och patientflödeschef, och Nina Lahti, innovationsledare Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

Vem ska sätta agendan för vårdens utveckling?

Daniel Forslund leder debatten. Vilka aktörer behöver involveras för att möta vårdens utmaningar vården? Är det viktigt att driva innovation inifrån vårdorganisationerna? Och vem ska sätta riktningen för strategiska satsningar framåt?

I panelen:

Paul Beatus, vd h2 HealthHub
Anja Malmberg, chef Råd och stöd, Barncancerfonden
Carina Kampe, hade cancer som barn, idag vice ordförande i patientföreningen Sthlm-Gotland
Therese Sjöberg, innovationsledare Innovationsplatsen

 

4 juli: När vården väljer framtid – skräddarsydd innovation och långsiktiga partnerskap

13.10-14.45 i Hälsodalen, lokal: Fysiken. Läs programmet här.

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap