Kalendarium – Om innovation

Vill du veta mer om olika innovationssatsningar – och träffa oss som arbetar med att driva innovation på Karolinska Universitetssjukhuset? Här listar vi aktuella evenemang, där i medverkar på olika sätt.

  • 26 april Vitalis: VRI proaktiv – nationellt initiativ mot vårdrelaterade infektioner

    VRI proaktiv är ett nationellt projekt vars syfte är att minska vårdrelaterade infektioner och förbättra behandlingen för VRI. Vi utvecklar ett IT baserat beslutsstöd samt nya arbetssätt med riktade utbildningsinsatser. Per S Englund från Innovationsplatsen finns på plats. Presenteras i projektparten Tietos monter. Läs mer här: stoppavri.nu

  • 27 april Vitalis: Framgångsrik samverkan mellan offentlig och privat sektor räddar liv

    Paneldebatt, där bland andra innovationsledaren Therese Sjöberg från Innovationsplatsen medverkar tillsammans med läkaren Emma Spak, forskaren Lars Karlsson, entreprenören Sofia Svanteson och näringslivsrepresentanten Johan Lindén. Moderator: Sara Lei.

    Läs mer här

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Webbredaktör: Erika Bellander

Granskare: Erika Bellander , Handläggare, annan

Uppdaterad: