Kalendarium – Om innovation

Vill du veta mer om olika innovationssatsningar – och träffa oss som arbetar med att driva innovation på Karolinska Universitetssjukhuset? Här listar vi aktuella evenemang, där i medverkar på olika sätt.

 • 27 sept, Lissabon: EAHM – European Association of Hospital Managers Congress

  Martina Ahlberg from the Center for Innovation gives a glimpse on the potential of PCP (Pre-Commercial Procurement) and PPI (Public Procurement of Innovation Solutions) on promoting innovation in healthcare, based on her experiences from the LIVE INCITE project. The EAHM congress is organised by the European Association of Hospital Managers and the Portuguese Association of Hospital Managers, and is dedicated to "Redefining the role of hospitals – innovating in population health". More information

 • 27 sept, Dagens Medicin: Genetik, AI och big data

  Labtech Forum 2018 handlar om strategier för framtidens diagnostik. Teknikutvecklingen går i ett rasande tempo. Om Sverige ska kunna erbjuda bästa möjliga vård på ett effektivt sätt krävs ett samlat strategiskt arbete kring kompetens, organisation och teknik. Du får ta del av de senaste teknikerna, inspiration från lyckade projekt från bland annat Karolinska Universitetssjukhuset. På bilden: Överläkare Anna Nilsson som driver innovation inom barncancervården. 

 • 10-11 september, Mayo Clinic: Innovation in Healthcare

  Det årliga vetenskapliga mötet mellan Mayo Clinic, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset hålls i år i USA. Som vanligt finns innovation med på programmet. Sjukhuset presenterar hur vi arbetar med innovationsledning och ger exempel på olika projekt – bankalgoritmer som ger bättre IBD-vård, automation och robotik, trycksårsförebyggande genom hela vårdkedjan och implementering i vårdens vardag. På bilden: Sara Schultz från Akuten i Huddinge. Programmet läser du här

 • 13 september, Dagens Medicin: Med patienten i förarsätet

  Under rubriken "Hur kan tjänstedesign hjälpa vården att lösa rätt problem – med patienter" berättar Frida Caballero från stödföreningen Ung Cancer, och Anna Thies, tjänstedesigner på Karolinska Universitetssjukhuset, om ett gemensamt innovationssamarbete för att bättra anpassa cancervården för tonåringar och unga vuxna. Samarbetet är ett exempel på hur Innovationsplatsen på Karolinska arbetar med tjänstedesign. Frida Caballero är aktiv i Ung Cancer och har egen erfarenhet av att ha fått cancer som tonåring. Hennes erfarenheter ligger till grund för att se var vården kan utvecklas. 

 • 13 september, Dagens Medicin: Patientrapporterad data som grund för utveckling

  Presentation av ett projekt där patientrapporterad data inte bara lett till förbättrad vård utan även till att sjukhuset  utvecklat nya arbetsprocesser – där livskvaliteten för patienten kan öka samtidigt som vårdens resurser används mer effektivt. Fredrik Öhrn från Innovationsplatsen berättar, tillsammans med innovationslandstingsrådet Daniel Forslund och Ingeborg R. Borgheim från Takeda Pharmaceuticals. 

 • 12-14 september, Rom: EPUAP – European Pressure Ulcery Advisory Panel

  Jenny Delin och Caroline Kevin från Akuten Huddinge och Nina Lahti från Innovationsplatsen berättar om Karolinskas innovationssatsning för att förebygga trycksår – direkt när patienter i riskzonen anländer till akuten. En unik satsning som kan ge stora positiva effekter på vården. Det årliga mötet hålls i Rom, Italien. Läs mer om EPUAP här

 • 19 juni: ISPIM Stockholm 2018

  Innovationsplatsens verksamhetschef Stefan Vlachos talar på ISPIM:s innovationskonferens. Han kommer prata om hur koncept inom innovationsledarskap kan anpassas till offentlig sektor, med särskilt fokus på hälso- och sjukvård. Workshopen hålls tisdag 19 juni, kl. 16-17.

  Läs mer om ISPIM Stockholm 2018.

 • 12 juni: Det digitala vårdmötet

  Kristina Groth, ansvarig för Telemedicinsk utveckling och Vård på distans på Karolinska Universitetssjukhuset, talar på Dagens Medicins seminarium "Det digitala vårdmötet". Seminariet tar bland annat upp möjligheterna och utmaningarna med ny digital teknik inom vården.

 • 23 maj: Hur kan vården möjliggöra innovation genom kreativa samarbeten?

  Ta del av lärdomarna från högaktuella Horizon2020-projektet LIVE INCITE på frukostseminarium hos Stockholm Science City. Om juridik, upphandling och möjligheter för samarbete mellan vård och näringsliv. Tid: Onsdag den 23 maj, kl 08:30-09:30 (frukost från 08:00). Plats: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45. Begränsat antal platser, anmäl dig senast den 16 maj 2018.

 • 26 april, Vitalis: Videobesök hjälper patienter med Parkisons sjukdom

  På Karolinska Universitetssjukhuset kan patienter med Parkinsons sjukdom nu prova ut sin medicin hemifrån via videomöte. Telemedicinska experten Kristina Groth från Innovationsplatsen berättar mer om detta på Vitalis 2018. Läs mer om föreläsningen "Utprovning av läkemedel via videosamtal".

 • 25 april, Vitalis: I-AID ska göra det lättare att dra nytta av AI i vården

  I-AID är Karolinska Universitetssjukhusets och Stockholms läns landsting gemensamma satsning för att driva på införandet av AI i vården. Föreläsningen ger en inblick i de utmaningar och möjligheter som finns.

  Läs mer om föreläsningen "Hur kommer AI påverka diagnos och behandling".

 • 25 april, Vitalis 2018: EU-satsningen LIVE INCITE utmanar företag för lösningar på vårdens behov 

  Peter Söderman, sektionschef och innovationsledare på Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset, föreläser om EU-satsningen LIVE INCITE  som fokuserar på hur vården kan få patienter att ändra livsstil så att komplikationer i samband med operation minskar? Läs mer om föreläsningen "Sjukvården inom EU behöver e-hälso lösningar, vad gör vi när dessa inte finns?"

 • 25 april, Vitalis: Stipendieföreläsning med Nina Lahti

  Nina Lahti, sektionschef på Innovationsplatsen, är nominerad till Vitalis stipendium 2018 för sitt arbete med projektet Hjärtdagvården (HDA). Ett projekt som bland annat gjort det lättare för patienter med hjärtsvikt att snabbt få tillgång till specialistvård.

  Onsdag 25 april kl. 11-12 presenterar Nina Lahti projektet vid en stipendieföreläsning på Vitalis 2018.     

 • 24 april, Vitalis: VRI Proaktiv, nationell satsning mot vårdrelaterade infektioner

  Per S Englund leder det nationella projektet VRI  Proaktiv ska utveckla innovativa metoder för att förebygga och behandla vårdrelaterade infektioner. IT, algoritmer och hygienrutiner i samverkan för att ta fram nya, mer innovativa metoder att förebygga en av vårdens stora utmaningar.

  Läs mer om föreläsningen här

 • 24 april, Vitalis: Hur kan tjänstedesign hjälpa vården att lösa rätt problem?

  Innovationsplatsens tjänstedesigner Anna Thies föreläser på Vitalis 2018 om hur yrkesgruppen tjänstedesigners kan bidra till att vården bättre tar tillvara perspektiven från patienter och personal.

  Läs mer om föreläsningen "Hur kan tjänstedesign hjälpa vården att lösa rätt problem?

 • 11-14 april, EASL: Videobesök inom kriminalvården

  Karolinska Universitetssjukhusets samarbete med Kriminalvården presenteras på leverkongressen EASL. Projektet om videobesök från kriminalvårdsanstalter leds av Soo Aleman, överläkare och patientflödeschef på Patientområde Infektion.

  Se film om projektet "Unikt samarbete med Kriminalvården för digitalisering av vården".  

 • 10 mars: SXSW, Austin – om innovation i vården

  Innovationsplatsens verksamhetschef Stefan Vlachos talar på SXSW (South by Southwest) den 10:e mars 2018. SXSW är en av världens största konferenser. Stefan Vlachos lyfter innovationsperspektivet i en panel, där erfarenheter från Karolinska Universitetssjukhuset samt Albert Einstein-sjukhuset i Brasilien diskuteras.  Läs mer om panelen "Value-Based Care from Sweden to Brazil". 

 • 22 feb: Föreläsning på enheten för bioentreprenörskap, Karolinska Institutet

  Martina Ahlberg, projektledare på Innovationsplatsen, föreläser om upphandling och innovation för studenter på Bioentreprenörprogrammet på Karolinska Institutet.

  Martina Ahlberg är bland annat projektledare inom EU-satsningen LIVE INCITE.

 • 8 februari: Webinar om Digitala Medarbetare (RPA)

  Per Englund, innovationsledare på Innovationsplatsen, deltar som en av talarna i ett webinar om Digitala Medarbetare (RPA, mjukvarurobotar). 

  Webbföredraget handlar om användningen av Digtala Medarbetare (mjukvarurobotar, RPA), inom vården. Per Englund kommer prata om vilka utmaningar och möjligheter detta innebär för svensk hälso- och sjukvård.

  Mer information och anmälan:
  Digitala Medarbetare (RPA) vad kan det innebära för svensk Hälso & Sjukvård?

 • 29 januari: LIVE INCITE informationsmöte

  Innovationsupphandlingen för EU-projektet LIVE INCITE publicerades nyligen. Måndag 29:e januari kl. 13-15 hålls därför ett informationsmöte, som är öppet för alla intressenter.

  Lokalen: Nanna Svartz, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (gamla sjukhusbyggnaden).

  Läs mer om mötet och hur du anmäler dig:
  http://www.karolinska.se/live-incite
  http://www.karolinska.se/en/int/live-incite (på engelska, öppnas i ett nytt fönster)

  Upphandlingsunderlaget återfinns på: www.upphandling.sll.se (öppnas i nytt fönster).

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Webbredaktör: Erika Bellander

Granskare: Erika Bellander , Handläggare, annan

Uppdaterad: