4 juli Almedalen 2017: När vården väljer framtid – nya samarbeten och innovation

Hur kan långsiktiga innovationspartnerskap och innovativa upphandlingsformer öppna upp för nya möjligheter att både hantera stora folksjukdomar och behandla enskilda individer? Diskussion och konkreta exempel på strategisk innovation utifrån vårdens behov.

4 juli 2017 Almedalen 13.15-14.40

Moderator: Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholm
Arrangör: SLL Innovation och Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset
Lokal: Fysiken, Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2.

Innovationslandstingsråd Daniel Forslund och Innovationsplatsens chef Stefan Vlachos

Kan 1 miljard människor nås av vård från Stockholm år 2035?

Hur kan innovation göra morgondagens vård mer tillgänglig? Med lösningar som verk­ligen skulle göra skillnad på hemma­plan – kan vi också ge vård i hela världen?

Medverkande:

Stefan Vlachos, verksamhetschef för Innovationsplatsen.
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, kopplar till landets första landstingssstrategi för innovation som klubbats igenom i Stockholm.

Läkaren Olof Akre berättar hur innovationspartnerskap ger honom skräddarsydda IT-stöd.

Hur kan innovationspartnerskap ge bättre vård?

Vad händer när läkarens idéer matchas med möjligheterna hos ett globalt medtechföretag? Kirurgen Olof Akre hade länge önskat nya mer visuella och digitala beslutsstöd inför operation av prostatacancer. Samtidigt hade något liknande börjat utvecklas inom ett företag som Karolinska Universitetssjukhuset etablerat ett 14 år långt innovationspartnerskap med. Nu samarbetar sjukhuset och företaget för att foga samman bilder med kliniska data och öka patientsäkerheten och effektiviteten. En långsiktig satsning som kan komma att vidareutvecklas med AI, genetiska markörer, sjukhusspecifik prediktion etc.

Kan långsiktiga innovationspartnerskap mellan vårdgivare och näringsliv leda till att morgondagens teknik skräddarsys utifrån vårdens behov? Och hur går det till?

Medverkande:

Olof Akre, patientflödeschef prostatacancer Karolinska Universitetssjukhuset, en innovativ läkare som även driver utvecklingen av robotkirurgi inom urologi.

Sara Riggare om nytt Kompetenscentrum för spetspatienter

När patienten själv driver utvecklingen

Nytt kompetenscentrum för spetspatienter flyttar fram positionerna. Sara Riggare, forskare på Karolinska Institutet som lever med Parkinson, är en av initiativtagarna. Vilka möjligheter och utmaningar möter vi när patienterna lämnar rollen som enbart mottagare av vård?

Medverkande:

Sara Riggare, initiativtagare till Kompetenscentrum för spetspatienter som utvecklas av flera landsting, universitet, patientorganisationer, forskningsinstitut, stiftelser, företag och vårdorganisationer, däribland Karolinska Universitetssjukhuset.

EU-satsningen LIVE INCITE bjuder in innovativa att ta fram morgondagens digitala vårdtjänster

Varför gör vi inte som doktorn säger? Kan digitalisering underlätta livsstilsbyte?

Hur kan digitala tjänster stödja patienter att byta livsstil så resultatet av den medicinska vården blir bättre? Innovativa företag bjuds nu in till utveckling, via EU-projektet LIVE INCITE. Sjukhus i tre länder använder förkommersiell upphandling för att ge vården skräddarsydda lösningar.

LIVE INCITE undersöker hur förkommersiell upphandling kan ge EUs patienter de digitala verktyg som idag saknas. I fokus står ett problem där både medicinsk och psykologisk vetenskap hittills gått bet – hur få patienter att ändra livsstil före operation så att risken för komplikationer minskar? Projektet rankades högst av EU-kommissionens innovationsprogram Horizon2020, inom "Innovation inom eHälsa som möjliggör patientens delaktighet". Läs mer om LIVE INCITE

Medverkande:

David Konrad, Temachef PMI, Karolinska Universitetssjukhuset
Martina Ahlberg, Upphandlingsexpert, Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset

James Scheulen berättar hur Johns Hopkins Medicine kortat vårdköer med hjälp av datadriven analys.

Smartare beslut i vården med datadriven analys?

Hur kan datadrivna beslutsstöd ge mer tillgänglig vård till högre kvalitet inom ramen för vårdens resurser? Vad kan vi lära av de världsunika erfarenheterna från Johns Hopkins Medicine i USA? Sjukhusets storskaliga samordning av vårdflöden har bland annat gett 30 procent kortare väntetiden på akuten

Medverkande:

Talaren James Scheulen är chef vid Johns Hopkins Medicine i Baltimore, USA, ett universitetssjukhus med 5 sajter som använder analys av stora mängder data för att samordna vårdens insatser. Efter ett och ett halvt år ser man tydliga resultat i form av minskade väntetider, snabbare omhändertaganden och effektivare vårdflöden. Sjukhusets resurser används bättre och värdet för patienterna är tydligt. Se en film från Johns Hopkins här

Ny spelplan för innovation i vården – bästa strategin framåt?

Daniel Forslund summerar och blickar framåt tillsammans med Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör i Stockholms läns landsting, och Stefan Vlachos, verksamhetschef Innovationsplatsen.

3 juli 2017: Rebell eller struktur – vad krävs för innovation i vården?

13.10-14.45 i Hälsodalen, lokal: Bryggan. Läs programmet här

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap