Bättre vårdflöde för akut hjärtsjukdom

Akut hjärtsjukdom är ett allvarligt hot mot hälsan. I innovationspartnerskapet med Siemens arbetar vi  gemensamt för att optimera vården för de personer som drabbas.

Målet är som alltid att skapa den bästa vården och i det ingår även att göra vården så kostnadseffektiv som möjligt – att skapa mesta möjliga patientnytta för våra skattemedel.

Modell för hela landet

Ambitionen är att utveckla – och implementera – ett vårdflöde där klinisk vård, forskning och utbildning ges ännu bättre förutsättningar till kontinuerliga förbättringar. Nya vårdstandarder ska bidra till att modellen snabbt kan spridas i hela Sverige – på sikt också till vårdgivare i andra länder.

Modellen ska dessutom underlätta en smidig integration av MR-tjänster i akut vård av patienter med misstänkt akut hjärtsjukdom.

Nära samarbete är nyckeln

För att nå målen krävs ett nära samarbete mellan alla de kategorier av vårdpersonal som involveras i hjärtvården och Siemens experter. Det kan vara strateger inom ekonomi, finans och sjukhusstyrning samt kliniska och tekniska experter.

Verksamheten visar vägen

Alla relevanta funktioner på sjukhuset bidrog till den gedigna analys som ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mer än 40 nyckelpersoner på Akutkliniken och Hjärtkliniken delade med sig av sin kunskap inom medicin, ekonomi, teknik, administration och ledarskap – läkare, sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare, kvalitetssamordnare, apotekare, IT-samordnare, controllers och chefer på olika nivå.

Innovationspartnerskap med Siemens

Vad: Förbättra patientflödet Akut hjärtsjukdom för mesta möjliga patientnytta och kostnadseffektivitet.

När: Etablerat 2014, avtal om 14 år, i samband med upphandling av medicinteknik till nya sjukhusbyggnaden i Solna. 

Verksamheter på Karolinska: Akut kliniken och Hjärtkliniken.

Aktuella innovationspartnerskap