Med målet att ständigt bli bättre

Karolinska Universitetssjukhuset ingår innovationspartnerskap med näringslivet – långsiktiga samarbeten där företag, forskare, vårdpersonal och patienter kontinuerligt förbättrar hälso- och sjukvården tillsammans.

Vi är alltid patientens företrädare och i det ligger ett ansvar för de medel vi får. De måste göra nytta, största möjliga nytta.

I Karolinskas innovationssamarbeten ska de gemensamma ansträngningarna ge effektivare behandling, bättre utrustning, optimerade vårdprocesser och mer kostnadseffektiva insatser.

För så många som möjligt

De innovationer som tas fram ska kunna skalas upp och spridas till förmån för så många patienter som möjligt, även utanför Karolinska Universitetssjukhuset.

Skillnad mot andra företagssamarbeten

Karolinska ingår innovationssamverkan med företag på olika sätt – från piloter kring specifika frågeställningar och ämnen till mångåriga innovationspartnerskap.

Innovationspartnerskapen innebär som regel längre avtal som ger möjlighet att driva innovation inom flera områden över sikt. Parterna väljer fokusområden tillsammans, ringar in behov och möjligheter och driver arbetet tillsammans. Varje fokusområde kan i sin tur omfatta flertalet konkreta innovationsprojekt. Parterna bidrar med sin kunskap, sin tid och sina resurser.

Innovationspartneskap – ett begrepp med flera betydelser

Karolinskas innovationspartnerskapen kan vara kopplade till upphandling av utrustning, men behöver inte vara det. Många innovationspartnerskap har ingåtts i samband med inköp av medicinteknisk utrustning till Karolinskas nya sjukhusbyggnad i Solna.

Notera att dessa partnerskap inte ska förväxlas med upphandlingsförfarandet Innovationspartnerskap, som tillkom efter det att Karolinska och Region Stockholm ingått ett antal innovationsparnterskap kopplade till upphandling.

  

Läs mer om innovationspartnerskap

Aktuella innovationspartnerskap

Information in English