Driver innovation inom många områden

Skarpare MR-bilder, nya cellterapier, spårämnen för bättre cancerdiagnostik och effektivare vårdflöden. Samarbetet med GE Healthcare är både omfattande och långsiktigt.

Tillsammans utvecklar Karolinska och GE bland annat ny teknik som gör att barn slipper sövas vid MR-undersökningar och processer för att ta cellterapi från labb till etablerad behandling. De senast tillkomna samarbetena rör cyklotron- och radiokemi och avancerad cancer i bäckenet.

Spårämnen för cancerdiagnostik

Samarbetet kring cyklotron- och radio kemi handlar om att utveckla spårämnen för diagnos av främst cancer. Genom att injicera en liten mängd i patienten och sedan undersöka med exempelvis PET/CT-kamera kan man se om en tumör spridit sig och vilka delar av kroppen som drabbats. Det går också att få annan information av betydelse för korrekt diagnos. Stödjer forskning kring demens

Spårämnen används inte bara vid kartläggning och behandling av cancer utan även vid kardiovaskulära och neurologiska sjukdomar, och har en allt viktigare roll i forskning om Alzheimers, demens och hjärnan.

Vi är på väg in i en ny era av molekylärmedicin med inriktade spårämnen för specifika sjukdomar och individ­ anpassade behandlingsmetoder.

Det säger Karl Blight, General Manager, GE Health care, Norra Europa.

Effektivare vårdflöden

Det övergripande målet för innovationsarbetet med vårdflödet för avancerad cancer i bäckenet är att öka patientnyttan samtidigt som kostnaderna minskar. På så sätt kan sjukvårdens resurser användas bättre – helt enkelt ge mer vård för skattepengarna.

Karolinskas program för cellterapi ska ge nya behandlingar för allvarliga sjukdomar.

Innovationspartnerskap med GE Healthcare

Vad: Cyklotron- och radiokemi och vård flödesutveckling för avancerad cancer i bäckenet samt samarbete kring cellterapi och MR inom neurologi.

När: Flera avtal, de senaste etablerade 2014 om 7 respektive 14 år (med option om ytterligare 6 år), i samband med upphandling av medicinteknik till nya sjukhusbyggnaden i Solna.Verksamheter på Karolinska: Neuroradiologi, Radiologi, GastroCentrum och Vecura.

Aktuella innovationspartnerskap