Stärkt nätverk för patienter med hjärtsvikt

Hjärtdagvården på Karolinska Universitetssjukhuset gjorde det lättare för patienter med hjärtsvikt att snabbt få tillgång till specialistvård. Nu stärks nätverket kring patienterna ytterligare genom samverkan med primärvården.

Hjärtdagvården är ett nytt koncept som gör det lättare att snabbt få tillgång till behandling som traditionellt har krävt att patienten läggs in på sjukhuset. På så sätt skiljer den sig från traditionella mottagningar eller vårdavdelningar. Hjärtdagvården är öppen på kontorstid och hit kan patienterna ringa för att få stöd och rådgivning, men även komma på snabba besök för behandling. Dagvården fungerar också som "spindeln i nätverket" runt patienterna, både inom och utanför sjukhuset. Konceptet har väckt intresse – dagvården har tagit emot många studiebesök och inspirerat till fler liknande verksamheter, både inom Karolinska och på andra sjukhus.

Tar ansvar för hela vårdkedjan

Hjärtdagvården utvecklar dessutom hela tiden nya arbetssätt. I en aktuell satsning stärks nätverksvården ytterligare, bland annat genom att ta fram gemensamma utfallsmått för sjukhuset och primärvården. På så sätt blir det möjligt att mäta hur förändringar i olika delar av vårdkedjan påverkar resultatet av patientens behandling som helhet. Patientflödeschefer på Karolinska kan ta ansvar för större del av vårdkedjan och primärvården ges möjlighet att mäta sin kvalitet på samma sätt.

I nästa steg undersöks också möjligheten att bedriva säker platsoberoende vård med stöd av nya arbetssätt och ny teknik.

 

Kontakt

Projektledare: Frida Granström
E-post: Frida Granström

Fakta: Nätverksvård hjärtsvikt

Gemensam patientflödesprocess för hjärtsvikt – länkar samman öppenvård och slutenvård och stärker nätverket kring patienterna. Gör det möjligt att mäta effekter i olika delar av vårdkedjan och se hur det påverkar patientens behandling som helhet.

En modell

Hjärtdagvården har utformats som en modell som kan kopieras för fler diagnosområden. Grundkonceptet är att ge patienterna mer tillgänglig vård samtidigt som den egna avdelningen och akuten avlastas. Dessutom fungerar dagvården som utvecklingsmiljö för nya arbetssätt. Vårdgivare som är intresserade av att veta mer kan höra av sig till innovationsplatsen.karolinska@sll.se.

Resultat från Hjärtdagvården

  • Frigjorda vårdplatser (motsvarande ca 1000 vårddagar)
  • Sänkta kostnader (trots 84% fler besök på mottagningen per patient och år)
  • Bättre samordning inom sjukhuset
  • Nära samarbete med andra vårdgivare

Parter:

Karolinska Universitetssjukhuset, SLSO och Novartis. Primärvård: Huddinge och Flemingsbergs vårdcentraler. Projektledare: Frida Granström, Hjärtdagvården. Innovationsledningsstöd: Nina Lahti, Innovationsplatsen.

Nyheter om innovation för bättre vård vid hjärtsvikt

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska