Vårdkedja inom hjärtsviktsvård

Projektet för optimerad vårdkedja vid hjärtsvikt drevs fram till 2016. Därefter implementerades en dagvård som fungerade både som spindeln i nätet kring patienterna och som en enhet för fortsatt utveckling inom området. Målet var att kunna ge den högsta möjliga kvalitet på hjärtsviktsvården för Karolinskas patienter.

I dagsläget finns ett flertal olika behandlingsmetoder och forskningsinriktningar som rör avancerad hjärtsvikt. Vården, forskningen och utvecklingen inom detta område är spridd över flera enheter och kliniker.

Karolinska vill arbeta med att förbättra och optimera en gemensam vårdkedja för hjärtsviktpatienter, där alla patienter får vård motsvarande grad av sjukdom och på rätt nivå, oavsett vilken klinik de befinner sig på. Det ska uppnås genom att utveckla en struktur som tillåter en bättre behandlingsalgoritm för patienter med hjärtsvikt.

Den långsiktiga målbilden är att skapa en integrerad organisation med lednings- och tjänstestruktur, budget och resurskontroll samt full samordning mot forskning, utveckling och industri.

Dessa gemensamma strategiska plattformar och formaliserade mötesforum gör det sedan möjligt att använda Karolinska som ett forsknings- och utvecklingslabb inom hjärtsviktbehandling. Det är i sin tur nödvändigt för näringslivssamarbete, innovationssupport och – i förlängningen – nya produkter.

Projektet Optimerad vårdkedja för hjärtsviktspatienter är också en del av det VINNOVA-finansierade programmet Cellterapi – från idé till sjukvård och bättre hälsa

Hjärtdagvården – en viktig pusselbit för bättre vårdkedja

Hjärtdagvården som öppnade i mars 2015 fick högt betyg av patienter med hjärtsvikt och deras närstående. Det blev lättare att snabbt få specialistvård – genom att besöka, ringa eller koppla upp sig mot Hjärtdagvården. Dessutom stärktes nätverket kring patienten genom nära samarbete med andra vårdgivare. Hela vårdkedjan blev bättre – på sjukhuset, i öppenvården och hemma.

Samtidigt minskade belastningen på bland annat akuten. 1 200 vårddygn frigjordes på en liten grupp om 199 patienter på bara 10 månader, trots att dagvården inte var i full drift. Och de snabba återinläggningarna minskade, från 59 % till under 10 % för Hjärtdagvårdens besökare.

Innovationspartnerskap

Karolinska Universitetssjukhuset ingick ett innovationspartnerskap med Boston Scientific för att utveckla nya vårdmodeller inom bland annat hjärtsvikt.

  • Läs mer om innovationspartnerskapet med Boston Scientific här

Nyheter om innovation för bättre vård vid hjärtsvikt