Telemedicinsk hemtitrering

Telemedicinsk hemtitrering innebär att utprovning av läkemedel kan göras på distans med patienten i hemmet och sjukvårdspersonal på sjukhuset.

Patienten kvar i hemmet

Patienter med Parkinsons sjukdom behöver inte vara inneliggande flera dygn på sjukhus, utan vara hemma med nära och kära medan utprovningen sker. Mellan samtalen med vårdpersonalen kan patienten fortsätta vara verksam utifrån sin hemmiljö.

Utprovning av Duodopa på distans gav resultat

Projektet som genomfördes under år 2011 påvisade Proof of Concept för att bedriva utprovning av dosering av läkemedlet Duodopa på distans med patienten i sin hemmiljö och med läkare och specialistsjuksköterska vid sina respektive arbetsplatser.

Patienterna, vårdpersonalen och övriga medverkande var alla positiva till både resultatet och genomförandet av projektet. Ingen av de tre patienterna låg inne på sjukhuset under projektet, minskning med cirka 20-25 vårddygn. En arbetsför patient kunde fortsätta arbeta, en pensionerad patient kunde umgås normalt med sina nära och kära under utprovningen och en sjukskriven patient återkom i arbete med den nya medicineringen.

Klinisk observationsstudie pågår

En klinisk observationsstudie startade hösten 2013 på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Linköping och vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Patienterna i studien bor spridda i stora delar av södra Sverige.

Studien ska visa på nyttan med Telemedicinsk hemtitrering. Bland annat kring den tid som patienten kan ägna sig åt andra aktiviteter, den tekniska funktionaliteten samt tidsåtgång för klinisk och teknisk personal. Patientens och den kliniska personalens upplevelse av vård på distans är också en viktig del att utvärdera.